Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen väljs vid årsmötet. De valda har en mandatperiod på ett eller två år.                       

Valda vid årsmötet:

Ordförande
President

Mounir Messaoud
Forvis Mazars
ordforande@isaca.se

Vice Ordförande
Vice President

Mikael Takeo viceordforande@isaca.se

Sekreterare
Secretary

Thomas Verner thomas.verner@isaca.se

Kassör
Treasurer

Ritva Malmqvist info@isaca.se

Ordförande Program och Utbildningskommittén
Head of Program and Education Committee

Petra Eyram
Volvo Car Corporation  
program@isaca.se

Ordförande Forskning- & Utvecklingskommittén
Head of Research and Development Committee

Per Gustavsson

info@isaca.se

Ordförande Informations- & Marknadskommittén
Head of Information and Marketing Committee 

Angelique Dawnbringer info@isaca.se 

Ordförande Medlemskommittén
Head of Membership Committee

Gamze Zengin info@isaca.se

Övriga roller

Nomineringskommittén

Ordförande Nomineringskommittén

John Wallhoff
Scillani Information AB

Ledamot Nomineringskommittén

Jenny Sjöström
Akademiska Hus

Ledamot Nomineringskommittén

Jonas Halldin

Du når nomineringskommittén på valberedning@isaca.se


Ej styrelse

Närmast föregående ordförande

John Wallhoff
Scillani Information AB
immediate_past_president@isaca.se