Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen väljs vid årsmötet i april. De valda har en mandatperiod på ett eller två år.                       

Valda vid årsmötet:

Ordförande
President

Mounir Messaoud ordforande@isaca.se

Vice Ordförande
Vice President

Ulf Holmerin
FMV
viceordforande@isaca.se

Sekreterare
Secretary

Jens Ryning
Transcendent Group
sekreterare@isaca.se

Kassör
Treasurer

Vakant kassor@isaca.se

Ordförande Program och Utbildningskommittén
Head of Program and Education Committee

Petra Eyram
Volvo Car Corporation  
program@isaca.se

Ordförande Forskning- & Utvecklingskommittén
Head of Research and Development Committee

Robin Andreasson
KMPG
fou@isaca.se 

Tf. Ordförande Informations- & Marknadskommittén
Acting Head of Information and Marketing Committee 

Josefine Olsson
Riksrevisionen
info@isaca.se 

Ordförande Medlemskommittén
Head of Membership Committee

Sara Marin
Daisy AB
medlem@isaca.se

Övriga roller

Nomineringskommittén

Ordförande Nomineringskommittén

Lilliana Grbic
SAP

Ledamot Nomineringskommittén

Jenny Sjöström
Akademiska Hus

Ledamot Nomineringskommittén

John Wallhoff
Scillani Information AB

Du når nomineringskommittén på valberedning@isaca.se


Ej styrelse

Utbildningskoordinator

Vakant certifiering@isaca.se

Närmast föregående ordförande

John Wallhoff
Scillani Information AB
immediate_past_president@isaca.se

Kommittéer

Medlemskommitté - Medlemsfrågor och medelmsregister

Mats Jäderlund
ABB

 Medlemskommitté

Marika Ljungdell
Scania CV AB

Programkommitté

Martin Bergling
RISE

Informationskommitté

Ulf Linnarsson
Volvo Group IT