Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen väljs vid årsmötet i april. De valda har en mandatperiod på ett eller två år.                       

Valda vid årsmötet:

Ordförande

John Wallhoff
Scillani Information AB
ordforande@isaca.se

Vice Ordförande

Ulf Holmerin
FMV
viceordforande@isaca.se

Sekreterare

Jens Ryning
Transcendent Group
sekreterare@isaca.se

Kassör

Christer Jansson
Fogel Consulting
kassor@isaca.se

Program & Utbildning

Joanna Eriksson
Nixu AB
program@isaca.se

Forskning & Utveckling

Robin Andreasson fou@isaca.se 

Information & Marknadsföring

Vakant info@isaca.se 

Medlemsfrågor

Mats Jäderlund
ABB
medlem@isaca.seÖvriga roller (ej styrelse)

Utbildningskoordinator

Vakant certifiering@isaca.se

Närmast föregående ordförande

Lilliana Grbic
SAP
immediate_past_president@isaca.se


Nomineringskommittén

Ordförande

Peter Lind
KPMG

Jenny Sjöström
Akademiska Hus

Lilliana Grbic
SAP

Du når nomineringskommittén på valberedning@isaca.se