Nyheter

 • ISACA Sweden chapter går med i Security Advisory Board

  ISACA är från september 2020 engagerade i Security Advisory Board som Aktuellt Säkerhet håller samman
 • ISACA Sverige Månadsbrev September

  Månadsbrevet för september har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Nytt Event Live Online

  ISACA Sverige - Event Live Online - Rutiner och GDPR - hur ser man till att de inte bara blir hyllvärmare!

  nder våren kom två tillsynsbeslut från Datainspektionen som visar på vikten av bra och tydliga rutiner i arbetet. Såväl Statens Servicecenter som Region Örebro län har fått administrativa sanktionsavgifter på grund av bristande rutiner. Det är alltså viktigt att ta fram bra rutiner för att undvika sanktioner. Lika viktigt är att de används. En viktig nyckel i det är medarbetares delaktighet, att skapa en lärande organisation.

  Rutiner anses vara en organisatorisk åtgärd enligt GDPR som ska komplettera tekniska åtgärder. I detta är rutiner av olika slag centrala. Under webbinariet diskuteras utifrån två tillsynsbeslut hur man kan jobba med rutiner och hur man får med medarbetare på tåget.
 • IDC Security 2020 - Medlemsförmån # delta gratis

  Som medlem i ISACA Sweden chapter kan du delta på det digitala eventet - IDC Security 2020 - Security Elevating Security for Digital Trust & Risk Management​

  För att ta del av förmånen skall du använda den kod som IDC har tagit fram till som du hittar du loggat in på www.isaca.se under menyn "För medlemmar" och "Dokument" i mappen medlemserbjudanden
  ISACA_Sweden_Medlemsförmån_IDC-Security-2020.pdf
  Du kan även använda denna länk
 • ISACA DAGEN 2020 Virtuellt

  Vi har nu öppnat upp en ny registreringssida, du kan gå till den direkt via denna länk eller använda följande URL (https://www-eur.cvent.com/d/zrq6h6)
 • Nytt Event Live Online - Säkerhet är bättre i molnet!

  Vad behöver en kund som idag har en befintlig IT miljö göra och tänka på i sin molnresa ur ett säkerhetsperspektiv? Hur ska säkerhetsstrategin läggas upp?
 • OBS Ändrade förutsättningar för ISACA DAGEN 2020

  Mot bakgrund av hur Covid-19 har utvecklats har vi nu tagit ett beslut att genomföra denna dag som ett virtuellt event där föredrag kommer i största utsträckning kommer att sändas från Westmanska Palatset.

   

  Deltagande på den virtuella konferensen kommer att bli 495 kr (inkl. moms) för medlemmar samt 995 kr (inkl. moms) för icke medlemmar. Vi har nu stängt eventet för anmälningar men kommer att öppna upp registreringssidorna inom kort för att kunna ta emot anmälningar.

   

  Detta har varit ett svårt beslut, men det som till slut fått oss att välja detta upplägg är att rekommendationer från myndigheter kan ändras med väldigt kort varsel och givetvis att skydda våra deltagare från att bli utsatta för att bli sjuka och att inte bli spridare av Covid-19.

 • ISACA Sverige Månadsbrev Augusti

  Månadsbrevet för augusti har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • ISACA Certifieringsfond 2020

  ISACA Sweden Chapter lanserar en unik certifieringsfond för medlemmar som drabbats av Corona pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden 

  Medlemmar som idag inte har en certifiering hos ISACA och samtidigt är arbetslösa, under uppsägning eller blivit varslade, kan ansöka om att få examinationsavgiften återbetald av ISACA Sweden Chapter 

  Förutsättningar och information om ansökan hittar du via länken nedan. Du hittar även dokumentet "ISACA Certifieringsfond 2020.pdf" i dokumentarkivet ("För medlemmar" i menyn efter att du har loggat in på vår hemsida)  i gruppen "Medlemsförmåner".
 • ISACA DAGEN 2020 - Programmet är nu klart


  Välkommen till ISACA DAGEN 2020, en traditionell konferensdag som hålls av ISACA Sweden Chapter under hösten varje år och som detta år fokuserar på Framtiden och Trusted Technology.

  >> Keynote Speaker: Simon Singh - The Cipher Challenge
 • ISACA Sverige Månadsbrev Juni

  Månadsbrevet för juni har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Det är dags att söka ISACAs Stipendium

  Kriterier: Kriterierna för att få söka stipendium är att uppsatsen:

  • skall omfatta ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet;
  • skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS), vilket skall vara bestyrkt genom registerutdrag eller intyg från handledare;
  • skall vara framlagd och examinerad på ett svenskt universitet eller en svensk högskola på en nationell linje eller internationellt program; 
  • skall vara skriven på svenska eller engelska; 
  • skall vara framlagd mellan perioden den 30 juni 2019 och 1 juli 2020 (det är inte att krav att uppsatsens betyg är slutgiltigt fastställt vid ansökningstillfället däremot ska betyget vara satt innan priser kan utdelas);
 • Sveriges största sammanslutningen av personer som arbetar med IT- och informationssäkerhet

  ISACA Sweden är nu Sveriges största sammanslutningen av personer som arbetar med IT- och informationssäkerhet, vilket även omfattar riskhantering, revision och IT-styrning, som en naturlig del i säkerhetsarbetet. Dessutom är vi Nordens största ISACA Chapter.

  Att ISACA Sweden har nått denna position baseras på det arbete medlemmar har lagt ner på att aktivt utveckla vårt chapter under många år. Samtidigt finns det ett grundläggande behov av det vi arbetar med och som förutsätter global samverkan där vi är en del av ISACA Global med över 150 000 medlemmar i ca 180 länder fördelat på ca 220 chapter. I vårt globala nätverk är vi ett "Large Chapter" som varit verksamt i över 30 år, där den globala föreningen är 50 år.

  När vi blickar framåt ser vi det inte som att vi konkurrerar med andra sammanslutningar som arbetar med Cybersäkerhet, IT-säkerhet och Informationssäkerhet, utan gemensamt påverkar vi beslutsfattare, företagsledare och användare att veta hur man hanterar dessa frågor. Tillsammans bidrar vi till ett säkrare Sverige!

 • ISACA Sverige Månadsbrev Maj

  Månadsbrevet för maj har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Kick-Off 2020/2021

  ISACA Kick-Off 2020 Del 1

  Detta verksamhetsår vi anpassat våra förutsättningar till det rådande läget och delar upp vår Kick-Off i två delar:
  Del 1 - Den 19 maj Online Kl. 15:30 - 17:00
  Del 2 - Den 20 augusti Fysiskt kl 14:00 - 17:00

 • Ny styrelse för 2020/2021

  På årsstämman den 23 april 2020 valdes en ny styrelse till ISACA Sweden Chapter där två nya styrelseledamöter valdes in, Mounir Messaoud och Peter Strate, omval för Robin Andreasson samt Jens Ryning samt att John Wallhoff, Ulf Holmerin, Christer Jansson och Joanna Eriksson har ett år kvar på sin mandatperiod

  Mer information hittar du under ISACA SVERIGE / STYRELSEN
 • ISACA Sverige Månadsbrev April

  Månadsbrevet för april har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig

  På årsstämman den 23 April kommer årsredovisningen att behandlas och medlemmar kan nu logga in på hemsidan och hämta den under För medlemmar / Dokument / Årsredovisningar Sweden Chapter
 • Certifieringstillfälle har pausats

  Pga COVID-19 är det för tillfället inte möjligt att göra certifieringsprov. ISACA Global arbetar på att ta fram en ny lösning där du kan göra dit prov på annan plats, men där kameran på din dator används för att övervaka dig då du gör provet. Målsättningen är att detta skall bli under april.
 • Kallelse ISACA Årsstämma 2020

  Kallelse till ISACA Sweden Chapter årsstämma 2020 den 23 april

  Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor: 

  1. Val av mötets ordförande
  2. Val av mötets sekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Upprättande av röstlängd
  5. Val av två justeringsmän
  6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
  7. Behandling av senaste årsredovisningen och beslut om disponering av Sweden Chapters vinst
  8. Revisionsberättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
  10. Val av styrelse
  11. Val av ordförande i respektive kommitté
  12. Val av revisor

  Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

  Du hittar stadgarna här och årsredovisningen publiceras inom kort på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

  Årsstämman är kostnadsfri.


  Årsstämma 2020 Digital och om möjligt även Fysiskt

  Mot bakgrund av hur Corona / Covid-19 har utvecklat sig, kommer ISACA Sweden Chapter att hålla sin årsstämma digitalt via ett Zoom möte den 23 april kl 15:15 – 15:45. Vi har valt att behålla vår bokning på Westmanska Palatset, om det trots allt är möjligt att sända den fysiskt därifrån med de som i så fall vill delta på plats. Men det sista får vi återkomma med när vi närmar oss den 23 april.För att delta på årsstämman behöver du registrera dig, vilket är en förutsättning för oss att kunna upprätta en röstlängd. 

  Datum och tid:

  Torsdag 23/4 2020

  (Kaffe: 14:45 - 15:15)*

  Årsstämma: 15:15-16:00**

    

  Plats Digital:

  https://zoom.us/j/398931722?pwd=WVRNRE5UajZOU0M0SkU5dVBPUFRnZz09

  Lösenord krävs vilket skickas ut till dig som är anmäld dagen innan årsstämman

  Det digitala mötet öppnas kl 15:00**

   

  Plats Fysiskt*:

  Westmanska Palatset,

  Holländargatan 17, 111 60 Stockholm

  Lokal: Bryggarkungen

  Vi reserverar oss för att inte kunna hålla årsstämman fysiskt

  CPE

  0,5 CPE-poäng

  Anmälan till årsstämman

  Om du vill delta på årsstämman behöver vi tyvärr göra en ny registrering för att kunna upprätta en röstlängd.

  http://www-eur.cvent.com/events/isaca-rsst-mma-2020/event-summary-e46c0748a08b4606880bd0a191e3d280.aspx

 • INSTÄLLT - ISACA Vår-Konferens 23 april

  Mot bakgrund av hur Corona / Covid-19 har utvecklat sig, har styrelsen tagit beslutet att ställa in konferensen och att vi kommer att hålla årsstämman digital via ett Zoom möte den 23 april kl 15:15 – 15:45. Vi har valt att behålla vår bokning på Westmanska Palatset om det trots allt är möjligt att sända den fysiskt därifrån med de som i så fall vill delta på plats. Men det sista får vi återkomma med när vi närmar oss den 23 april.

   

  Vi kan bara konstatera att allt som händer nu förändras för varje dag och många av oss är oroliga för vår egen del, men även för våra nära och kära. Att lägga tid och engagemang på en ideell verksamhet som ISACA känns inte så viktigt när allt kommer närmre, men jag hoppas att några av er trots allt har möjlighet att delta på årsstämman på distans.

  Om du vill delta på årsstämman behöver vi tyvärr göra en ny registrering för att kunna upprätta en röstlängd.

  http://www-eur.cvent.com/events/isaca-rsst-mma-2020/event-summary-e46c0748a08b4606880bd0a191e3d280.aspx

   

  Vi återkommer dagarna innan stämman om information avseende hur vi praktiskt kommer att hantera röstningsförfarande och hur de som deltar får tillgång till den information som presenteras på stämman.

   

  Har du några frågor och funderingar så är du välkommen att kontakta mig

   

  Hälsningar

  John Wallhoff

  President ISACA Sweden Chapter
  mail: ordforande@isaca.se

 • ISACA Sverige Månadsbrev Mars

  Månadsbrevet för mars har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Nu rutin för anmälan till event

  Vi har nu tagit en ny tjänst i drift för att hantera anmälningar till medlemsevent, vilket vi börjar använda för Vår-Konferensen och Årsstämman den 23 april.  Detta har  ISACA International  gjort möjligt genom att ge ekonomiskt stöd till alla chapter som arrangerar event, vilket ger oss nya funktioner för att skapa event och hantera anmälningar, vilket på sikt även omfattar att kunna ta emot betalningar med kreditkort, som alternativ till faktura, för event som kräver detta.
 • ISACA Årsstämma 23 april

  Vi har nu öppnat registrering för dig som enbart har möjlighet att närvara på årsstämman den 23 april. Deltagande på årsstämma ger 0,5 CPE.
 • ISACA Vår-Konferens 23 april

  Vi har nu öppnat registreringen till Vår-Konferensen med årsstämma den 23 april. Deltagande på Vår-Konferens ger 4,25 CPE
 • CISM kurs 2020

  Nu närmar det sig för CISM-kursen 20, 27 april och 4 maj. Passa på att anmäla er till den så snart som möjligt.
 • Medlemsevent 6 mars

  GDPR – Hur blev det med de administrativa sanktionsavgifter
 • ISACA Månadsbrev Februari

  Månadsbrevet för januari har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Sponsor på Arctic Conference

  Det finns några sponsorsplatser kvar till konferensen på Svalbard i April.
 • Ny hemsida för ISACA

  Välkommen till ett nytt ISACA där den nya hemsidan har lanserats på  www.isaca.org tillsammans med en ny logotyp.
 • Vi söker ISACA medlemmar till GRC Conference referensgruppsmöte

  Vill du vara med och påverka  GRC conference 2020 så vill vi höra av dig. Skicka ett mail till info@isaca.se senast den 27 januari för att vara med på ett möte som referensgrupp.
 • ISACA Sverige Månadsbrev Januari

  Månadsbrevet för januari har skickats ut till samtliga medlemmarna
 • Simon Singh - Keynote Speaker ISACA DAGEN 2020

  Keynote speaker på ISACA DAGEN 2020
  är Simon Singh. Han skapar liv i matematik och kryptologi genom sina fascinerande och lättförståeliga föredrag och presentationer. Han är författare av böcker som exempelvis ”Fermat’s Last Theorem”, ”The Code Book” och ”The Simpsons and their Mathematical Secrets”.

  Mer information hittar du på konferens sidorna
 • ISACA Nordic - Arctic Conference 15-17 april 2020

  Vårt norska ISACA chapter har tagit ett initiativ till att arrangera Arctic Conference, en nordisk ISACA konferens i Longyearbyen, Svalbard (Spetsbergen). Konferensen hålls den 15-17 april 2020

  Vi har en gedigen talarlista som just nu består av Tobias Schrödel

  Ramses Gallego, Tichaona Zororo, David Samuelson, Rob Chapland, Jan Olsson, Vadim Gordas, Tichaona "Tich" Zororo, Jarno Limnell, Bruno Horta Soares, Vadim Gordas, Ausra Gustainiene, Lilliana Grbic, Jessikka Aro
 • ISACA Sverige Månadsbrev December

  Månadsbrevet för december har skickats ut till samtliga medlemmar
 • ISACA Sverige Månadsbrev November

  Månadsbrevet för november har skickats ut till samtliga medlemmarna
 • ISACA stipendier 2019

  Vi har nu utsett vinnare till årets ISACA stipendier,

  • Elin Carlsson och Moa Mattsson: The MaRiQ model: A quantitative approach to risk management in Cybersecurity
  • Svenja Andrea Möhring och Enkeleda Ibrahimi: Increasing the Effectiveness of Cyber Security Controls Leveraging Behavioral Science
  • Rickhard Alén: Measuring the Effectiveness of Information-Security Education, Training, and Awareness

  Som medlem I ISACA kan du ta del av deras uppsatser på hemsidan www.isaca.se. Gå till ”För medlemmar” och välj sen ”Dokument”. Där hittar du avsnittet ” ISACA Sweden Chapter Stipendier 2011 – 2019” eller använd denna länk.

  Stipendierna kommer att delas upp på ISACA dagen den 7 november, då du även får möjlighet att träffa stipendiaterna.

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. Child actions are not allowed to perform redirect actions.