Nyheter

 • Påminnelse - Stöd för styrelsens arbete med IT och informationssäkerhet

  Premiär och release av ISACAs och IIAs nya publikation "Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT".

  Publikationen ”Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT” vänder sig till styrelseledamöter i alla sorters verksamheter inom privat eller publik sektor, med tonvikt på mindre och medelstora organisationer som saknar stöd av specialister för att analysera och bereda underlag för styrelsebeslut. För dig som medlem i ISACA och IIA är det verktyg för strategiska diskussioner på styrelsenivå och för att ledningsgrupper skall kunna omsätta det strategiska perspektivet till den taktiska och operativa nivån för att säkerställa att verksamheter får ut det värde som efterfrågas.

 • Mazars our Training Partner

  ISACA Sweden Chapter is happy to announce that we have entered an exclusive partnership with Mazars, an Accredited Training Organisation for ISACA credentials to provide certification training courses. 

  Mazars provides in-person certification trainings at very attractive rate which is very encouraging for our community and will support advancement of Digital Trust.

  The opening offer for a 4-days in-person training is 28 000 SEK (ex VAT)Price includes print or e-book CISM Review Manual (English), Review Questions, Answers & Explanations Database (12-Month Subscription) and an Exam voucher to sit for the exam at your convenience (within 12-months).

  As always, limited seats.

  The courses are open for members and non-members. The opening session is with CISM in Stockholm (language is English).

  Also, all Mazars delivered trainings include the following:

  • Print or e-book CISM Review Manual (English – you will receive an email to select)
  • Review Questions, Answers & Explanations Database (12-Month Subscription)
  • Exam voucher to sit for the exam at your convenience (within 12-months)
  • Duration depends on certification but for CISA as an example it is 4 days, Language English.

  The schedule can be found at Mazars pages or on our web under certifieringar.

  The pages will be updated continously but if you have any questions or suggestions for courses and locations, please contact Sofia Helenius IT Audit Portfolio Manager, Mazars, sofia.helenius@mazars.se.

 • ISACA Sweden Chapter Board 2024

  Our new board of ISACA Sweden Chapter 2024

 • Kallelse till Föreningsstämma 2024 för verksamhetsåret 2023

  • Datum och tid: onsdag 24 april 2024 
  • Registrering: senast 12.55 
  • Årsstämma: 13.00-13.45
  • Plats enbart fysiskt: Sheraton, Stockholm, Tegelbacken 6

  För att delta på Föreningsstämman behöver du registrera dig i förväg, senast den 18 april, vilket är en förutsättning för att upprätta en röstlängd.

  Du som vill vara med på stämman ska anmäla dig här: 
  https://forms.office.com/e/aPpQmgEuRT

  Årsstämman är kostnadsfri och då ingår även vårkonferensen. 

  Efter Föreningsstämman håller vi också en vårkonferens på eftermiddagen. Anmälan till vårkonferensen kommer separat om ett par dagar men deltagare på årsstämman kan anmäla sig samtidigt via länken ovan. 

  Den årliga Föreningsstämman ska behandla följande frågor:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötets ordförande och sekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Upprättande av röstlängd
  5. Val av två justerare
  6. Fråga om stämmans behöriga utlysande och beslutsmässighet
  7. Behandling av Förvaltningsberättelse och Årsredovisning för 2023
  8. Revisionsberättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet
  10. Val till Styrelsen
  11. Val av revisor
  12. Val av Nomineringskommitté
  13. Behandling av motioner och övriga ärenden
  14. Mötet avslutas 

  Frågor/förslag/motioner som medlemmar vill ta upp på Föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före Föreningsstämman, dvs senast den 10 april. 

  Underlagen inför Föreningsstämman finns på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter. 

  Du hittar stadgarna här.

  CPE: 0,5 poäng

  Välkomna!

  ISACA Sweden Chapter

 • Third Party Assurance Reporting and why it matters

  Conrad Volker joins us in Stockholm  11 April and will address some of the risks in outsourcing and how Third Party Assurance Reporting (also referred to as SOC) reporting can be one mechanism to mitigate that risk. 

  He will provide an overview of Third Party Assurance Reporting types and benefits from both a service organisation and a user organisation perspective and expand on how a user could get the most from a these types of reports.

  Conrad Volker is Partner at Mazars, Technology Assurance and Head of SOC Assurance Reporting. He leads SOC services for Mazars in the UK and has 23 years of professional services experiences in most things IT assurance. Conrad is passionate about Third Party Assurance Reporting and has helped numerous clients on their SOC assurance journey.

  He has successfully assisted well over 100 clients on their SOC reporting journey from initial Readiness Assessments, including training workshops, through to regular SOC Type II reviews.

  Conrad has a MSc Information Security an MBA and is both a Certified Information Systems Auditor (CISA)and Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

 • Mentorship Program 2024

  The Mentorship Program 2024 is now open.

  The pages are updated with a new set of forms.

  All Mentors and Mentees need to sing up for 2024.
  This include  Mentors and Mentees form the 2023 Pilot run.

 • The Data Privacy Day

  Today is the Data Privacy Day (28 January) and we take the opportunity to looking back to the ISACA Conference Europe where Mounir Messaoud, President of ISACA Sweden Chapter and Conference EMCEE asked Key Note Speaker, Author, Professor Carissa Véliz about organisations' real approach to GDPR and Privacy.

  Do they care, have they ever cared and will they care?

 • Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT

  Premiär och release av ISACAs och IIAs nya publikation "Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT".

  Publikationen ”Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT” vänder sig till styrelseledamöter i alla sorters verksamheter inom privat eller publik sektor, med tonvikt på mindre och medelstora organisationer som saknar stöd av specialister för att analysera och bereda underlag för styrelsebeslut. För dig som medlem i ISACA och IIA är det verktyg för strategiska diskussioner på styrelsenivå och för att ledningsgrupper skall kunna omsätta det strategiska perspektivet till den taktiska och operativa nivån för att säkerställa att verksamheter får ut det värde som efterfrågas.

  Stöd för styrelsens arbete med IT och informationssäkerhet

 • The Fireside chat with Mark Thomas X Chris Dancy

  We are happy to share with our community the fireside chat with MARK THOMAS X Chris Dancy, Enjoy!

  Thank you MARK THOMAS and Chris Dancy for this unique chat!

  Happy New Year!

  ISACA Sweden Chapter

 • The winners are

  • Birgitta Landenius with  "The Challenges of Evaluating and Following Up on Information Security within Swedish Government Agencies: A Qualitative Case Study"

  • Axel Rapp with "Digital Mapping of Critical Infrastructure: Design of a Component Data Collection Method for Small-Scale Power Grids"


  Congratulations Birgitta and Axel!

  Their respective thesis will be published as well within shortly

 • The ISACA Sweden Chapter Scholarship awards 2023

  have just arrived! Stay tuned for the announcements on Thursday at ISACA Dagen 23 11 23.

  ISACA Sweden Chapter Scholarship Awards 2023
 • Agenda ISACA Dagen 23 11 23

  Click on the link below for the  agenda for the day.

  The ISACA Day 23 11 23 with Sponsors

 • ISACA News in instagram

  #ISACANEWS Curious to get to know more about our President Mounir Messaoud on a more personal note, then check out ISACA news on Instagram and get updates from community members all around the globe. 

 • Revision av verksamhetens IT - Stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system

  Syftet med detta stöd är att ge en allmän orientering och stöd till generella IT-relaterade områden. Dokumentet är framtaget av IIA Sweden och ISACA Sweden och är därmed skrivet utifrån internrevisorns och IT-revisorns perspektiv. I dokumentet används därför begreppet ”revisor” i denna betydelse.

  Dokumentet kan dock med fördel även användas av andra yrkeskategorier som har till uppgift att granska, bedöma eller utvärdera riskhantering, ledning samt den interna styrning och kontrollen inom området.

  Dokumentet är helt gratis och även öppet för nedladdning från vår LinkedIn kanal.

 • Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union (NIS 2)

  The presentation from the seminar on 11 October on Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union (NIS 2) can now be downloaded.

  Please log in and click on the tab För medlemmar/dokument.

 • Digital Operational Resilience Act (DORA)

  The presentation from the seminar on 10 October on Digital Operational Resilience Act (DORA) can now be downloaded.

  Please log in and click on the tab För medlemmar/dokument.

 • Den starkaste länken inom cybersäkerhet är människan!

  Vår President Mounir Messaoud publicerar idag en artikel inför årets Cyber Security Awareness Month med sina reflektioner från tidigare års fokus. 

  Håller ni med? Diskutera gärna i kommentarerna under artikeln.

 • Protecting Data from Ransomware and other Attacks.

  Join our Free Online webinar with ULF MATTSSON about Protecting Data from Ransomware and other Attacks. 

  A recent survey reported that as many as 79% of organizations have experienced a successful ransomware attack over the last year.  

  We will discuss how to use the “NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK FOR RANSOMWARE” to Prevent Attacks and Recover. We will discuss the Top 10 Web Application Security Risks according to OWASP and the Top Ten Proactive Controls that describes the most important control and control categories that every architect and developer should include in every project. 

  Free Online Webinar
  Friday, September 29, 2023 
  At 15:00 - 16:00
  Attendance will grant you one (1) CPE.

 • Talking to deities: What happened when I created a God with my data

  Coming to ISACA Dagen 23 11 23 in Stockholm, Chris Dancy - The most connected man on earth.

  Chris Dancy will deliver a session you do not want to miss and it is also a unique possibility to see him live.

  Talking to deities: What happened when I created a God with my data

 • Nyhetsbrev september ute nu

  Nyhetsbrev för september finns ute att läsa nu Nyhetsbrev september

  ISACA Sweden Chapter Newsletter

 • ISACA Dagen 23 11 23 is approaching

  ISACA Dagen 23 11 23 @ Hilton Stockholm Slussen.

  Reserve your seat today and join the conversation with more than 100 delegates.

  Agenda includes:

  • AI and the Future of Threat Intelligence with Staffan Truvé, CTO / co-founder at Recorded Future
  • Är IT-branschen redo för NIS2 with Jan Larsson, Senior Cybersäkerhetsexpert Secure State Cyber
  • Why IT-investments are risky with Håkan Edvinsson, CTO, Partner, Informed Decisions
  • Talking to deities: What happened when I created a God with my data with Chris Dancy, The most connected man on earth
  • The cyber security landscape from a Red Teamers’ perspective with Alex Miller, Manager at Mazars (Cyber Attack and Defence)
  • Digital Trust in times of certain uncertainty with Mark Thomas, President, Escoute Consulting

   

 • DORA and NIS2 Seminars - Waiting list available

  Our seminars below are now fully booked but we have a waiting list available.

  Please sign up to the waiting list on https://forms.office.com/e/ffxLMSVCDS

  If seats become available we will contact based on a first come first served.

  ---

  Together with our Supporting Sponsor Mazars, we are hosting two interesting afternoon seminars on DORA and NIS2 respectively. Location: Sheraton Stockholm.

 • ISACA Dagen 23 11 23 - Anmäl dig till Early Bird

  Anmäl dig idag, några early bird platser kvar.
  På agendan:
  • Håkan Edvinsson, CTO, Partner, Informed Decisions (language: English)
  • Staffan Truvé, CTO / co-founder at Recorded Future (language: English)
  • Alex Miller, Manager at Mazars (Cyber Attack and Defence) (language: English)
  • Mark Thomas, President, Escoute Consulting (language: English)
  • Chris Dancy, The most connected man on earth (language: English)

  ISACA Dagen 23 11 23 Broschure

  CPE: ISACA Dagen ger dig 6,5 CPE

 • Learn more about DORA and NIS2

  Together with our Supporting Sponsor Mazars, we are hosting two interesting afternoon seminars on DORA and NIS2 respectively. Location: Sheraton Stockholm.

 • Vårt senaste nyhetsbrev finns ute nu!

  ISACA Sweden Chapter Newsletter
 • Nyhetsbrev juli ute nu

  Nyhetsbrev för juli finns ute att läsa nu Nyhetsbrev juli

 • That time I hacked a hardware wallet and recovered $2 million ...

  That time I hacked a hardware wallet and recovered $2 million ...

  with Joe Grand, computer engineer, hardware hacker, teacher, daddy, honorary doctor, proprietor of Grand Idea Studio

  @ISACA Sweden Spring Conference 2022. Enjoy!

 • Cybersäkerhet, den största utmaningen för det digitala samhället?

  "Vi ser politiker och experter löpande prata om bristen på kompetens inom området samtidigt som varken företag eller organisation verkar satsa på de kompetenshöjande åtgärderna som finns lättillgängliga." 


  Mounir Messaoud, President ISACA Sweden Chapter