Nyheter

 • Ny styrelse vald vid årsstämman

  Efter det teknikstrul som gjorde att årsstämman senast var tvungen att ajourneras har den idag slutligen genomförts. Det betyder bland annat att vi nu har en ny styrelse: 

  Mounir Messaoud valdes till ordförande i styrelsen.

  Sara Marin valdes till ordförande för Medlemskommittén och ledamot i styrelsen.

  Petra Eyram valdes till ordförande för Programkommittén och ledamot i styrelsen.

   

  Ulf Holmerin sitter kvar som vice ordförande i styrelsen.

  Christer Jansson sitter kvar som kassör i styrelsen.

  Jens Ryning sitter kvar som sekreterare i styrelsen

  Robin Andreasson sitter kvar i styrelsen i egenskap av vald ordförande för Forsknings- och utvecklingskommittén.

  Peter Strate sitter kvar i styrelsen i egenskap av vald ordförande för Informationskommittén.

 • Kallelse till extra årsstämma 2021 ISACA Sweden Chapter

  Extra årsstämma 2021 Digitalt

  Måndagen den 10 maj kl 12:30 - 13:15

  Styrelsen i ISACA Sweden Chapter utlyser denna extra årsstämma mot bakgrund av de tekniska problem vi råkade ut för i samband med ordinarie årsstämma den 15 april 2021, vilket innebar att beslut togs att avbryta årsstämman.

  Enligt ISACAs stadgar daterade 2015/06/01 enligt - Article IV.   Chapter Meetings,

  • Sektion 3.   Särskilda möten och Extra föreningsstämma
   • Om ordföranden eller Sweden Chapters styrelse alternativt om en skriftlig begäran undertecknad av 50 medlemmar påkallar det, ska det kallas till särskilt möte alternativt extra föreningsstämma. Syftet med mötet ska nämnas i kallelsen.
  • Sektion 6.   Underrättelser
   • Medlemmar ska erhålla underrättelse om den årliga föreningsstämman eller extra föreningsstämma senast 21 dagar före den aktuella stämman.

  Syftet med extra årsstämma är att behandla samtliga punkter som ingick i ordinarie årsstämma

  Orsak till extra årsstämma:

  • Begränsad möjlighet för deltagare att följa sändningen av ordinarie årsstämman
   • Det var problem med bandbredd någonstans från Westmanska palatset till respektive deltagare. Vi har idag inte säga om det beror på problem med bandbredd eller teknisk utrustning utan kan konstatera att tillgängligheten in te uppfyllde förväntningar
  • Några deltagare kund logga in på ordinarie årsstämma genom att kopiera länken till sändningen, vilket riskerade att röstlängden inte var korrekt
   • Den tjänst som användes för sändningen skall endast medge åtkomst för deltagare som registrerat sig till årsstämman. Detta har testats i samband med ISACA DAGEN 2020 då samma tjänst användes där vi inte upplevt några problem med felaktig inloggning. Men för ordinarie årsstämma har vi konstaterat att det var möjlig för deltagare att logga in genom kopiering av länken.

  För att det inte skall råda någon osäkerhet om årsstämmans giltighet och att alla som varit anmälda också skall kunna följa årsstämman har det varit det självklara valet att utlysa denna extra årsstämma.

  För extra årsstämma kommer vi att användas oss av Office 365 Teams för sändningen samt tjänst för röstning presenteras i inledningen av extra årsstämman.

  ISACA Sweden Chapter extra årsstämma

  Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötets ordförande
  3. Val av mötets sekreterare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Upprättande av röstlängd
  6. Val av två justeringsmän
  7. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
  8. Behandling av senaste årsredovisningen 
  9. Revisionsberättelse
  10. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
  11. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och kassör
  12. Val av ordförande i respektive stående kommittér
  13. Val av revisor
  14. Val av nomineringskommité
  15. Behandling av övriga ärenden
  16. Mötet avslutas

  Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

  Du hittar stadgarna här och årsredovisningen publiceras inom kort på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

  Årsstämman är kostnadsfri.

  Datum och tid:

  Dtum: Måndag 10/5 2021
  Tid: 12:30 - 13:15

  Plats - Digitalt:
  Microsoft Teams där länk till dig som är anmäld skickas ut någon dag innan extra årsstämma hålls

  CPE
  0,5 CPE-poäng • ISACA Sverige Månadsbrev April

  Månadsbrevet för februari har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Inloggning Vår-konferens och Årsstämma 2021

  Vi har hjälp av Forecom Event för att hantera sändningen från Westmanska Palatset och för att ansluta använder du denna länk, där tjänsten ”Streamio” används inbäddad på deras sida. 

  https://www.forecom.se/event/isaca/


  Inloggning görs med den e-postadress du är registrerade dig med.

  Årsstämman använder samma sändning och inloggning, men som stöd för röstning använder vi oss av Mentimeter där följande inloggning eller länk kan användas

  https://www.menti.com/

  Koden för röstning har skickats ut till alla som anmält sig och koden kommer även att presenteras i inledningen av årsstämman.

 • Aktuell Säkerhet Online för medlemmar

  Som medlem i ISACA kan du nu läsa det senaste numret online. Information om användarnamn och lösenord, hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >>

  ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-2021-Nr2.pdf ... eller använd länken nedan.

 • Alla dokument till årsstämma den 15 april 2021 är nu tillgängliga

  Alla medlemmar kan ta del av dokument som kommer att föredras på årsstämman. Logga in på www.isaca.se, gå till "För medlemmar" och sen väljer du dokument. Du hittar dokumenten i mappen "Årsstämma"

  Årsstämman hålls kl 15:15 till 15:45 den 15 april 2021, vilken kommer att streamas via tjänsten "Streamio
 • ISACA DAGEN 2021 - TVÅ KEYNOTE SPEAKERS

  Välkommen till ISACA DAGEN den 25 November 2021
  *
  Chris Dancy

  Life After 2040-Three seconds to Singularity
  *
  Staffan Truvé

  Risk Reduction with Intelligence

 • ISACA Årsstämma 2021 endast virtuellt event

  Vår plan har varit att hålla årsstämman som ett hybrid event, men pga Covid och hur det har utvecklats kommer vi endast att ha representanter från styrelse och nomineringskommitté på Westmanska Palatset. Vi tycker givetvis att det är tråkigt att det har blivit så men inte mycket att göra åt det.

  Det går fortfarande att anmäla sig till årsstämman och vi kommer vi att skicka ut en länk till den tjänst som används för att sända Årsstämman och vi kommer även att skicka ut en länk till Mentimeter som vi använder som stöd vid röstning på årsstämman. Detta kommer senast att skickas ut på morgonen den 15 april.

 • ISACA Vårkonferens med Årsstämma 2021 endast virtuellt event

  Vår plan har varit att hålla denna som ett hybrid event, men pga Covid och hur det har utvecklats kommer vi endast att ha representanter från styrelse och nomineringskommitté på Westmanska Palatset. Vi tycker givetvis att det är tråkigt att det har blivit så men inte mycket att göra åt det.

  Det går fortfarande att anmäla sig till eventet och vi kommer vi att skicka ut en länk till den tjänst som används för att sända Vårkonferens med Årsstämma och vi kommer även att skicka ut en länk till Mentimeter som vi använder som stöd vid röstning på årsstämman. Detta kommer senast att skickas ut på morgonen den 15 april.

 • Underlag till årsstämman den 15 april 2021

  Underlag till beslut på årsstämman har lagts upp på www.isaca.se och är tillgängligt för medlemmar bland dokument när du är inloggad > För medlemmar > Dokument > Rapporter > Årsstämma

  Underlag 1:

  Nomineringskommitténs förslag till ny styrelse, nomineringskommitté samt val av revisor
  https://engage.isaca.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=9bb71e65-56b2-18db-e878-6dbb08b3fb52&forceDialog=0

  Underlag 2:

  Förslag till nya stadgar

  Punkt 15. Behandling av övriga ärenden - uppdaterade stadgar beslut 1 av 2:

  https://engage.isaca.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=da89bca7-5da5-7e30-efee-4860b8eac22e&forceDialog=0

  Punkt 15. Behandling av övriga ärenden - underlag uppdaterade stadgar beslut 1 av 2

  https://engage.isaca.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKe

  y=ffb5061b-164f-1561-183e-f1fd180a14b2&forceDialog=0

 • Kallelse till årsstämma 2021

  Kallelse till årsstämma 2021 för ISACA Sweden Chapter

  Årsstämma 2021 Digital och om möjligt även Fysiskt

  I samband med Vårkonferensen håller vi i år också vår årsstämma, och du som bara vill/kan vara med på stämman kan anmäla sig här.

  Vi har planerat för att hålla detta som ett hybridformat, för att kunna delta fysiskt på westmanska palatset i Stockholm och live-online för er som vill delta virtuellt. Givetvis kommer vi att följa myndigheternas rekommendationer, vilket kan innebära att vi enbart kommer att kunna genomföra denna årsstämma virtuellt.

  För att delta på årsstämman behöver du registrera dig, vilket är en förutsättning för oss att kunna upprätta en röstlängd.

  Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötets ordförande
  3. Val av mötets sekreterare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Upprättande av röstlängd
  6. Val av två justeringsmän
  7. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
  8. Behandling av senaste årsredovisningen 
  9. Revisionsberättelse
  10. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
  11. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och kassör
  12. Val av ordförande i respektive stående kommittér
  13. Val av revisor
  14. Val av nomineringskommité
  15. Behandling av övriga ärenden
  16. Mötet avslutas

  Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

  Du hittar stadgarna här och årsredovisningen publiceras inom kort på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

  Årsstämman är kostnadsfri.

  Datum och tid:
  Torsdag 15/4 2020

  Registrering och Kaffe: 14:45 - 15:15
  Årsstämma: 15:15-15:45

  Plats Digitalt:

  Tjänst för att sända konferensen (deltagande Live-Online)
  kommer att bestämmas i samråd med vår partner för sändningen. 

  Lösenord krävs vilket skickas ut till dig som är anmäld dagen innan årsstämman

  Vi använder Mentimeter för att samla in röster på  årsstämman vilket därefter kräver ett bifall muntligt eller via chat, för att göra det möjligt för medlemmar att opponeras sig till beslut.

  Plats Fysiskt:

  Westmanska Palatset,
  Holländargatan 17, 111 60 Stockholm

  Vi reserverar oss för att inte kunna hålla årsstämman fysiskt

  CPE
  0,5 CPE-poäng

 • ISACA Sverige Månadsbrev Mars

  Månadsbrevet för februari har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Inloggningsuppgifter till eventet den 16 mars

  Vi har nu skickat ut mail med inloggningsuppgifter till alla anmälda, men vi är medvetna om mail lätt kan fasta i spamfilter. Har du inte fått inloggningsuppgifter kan du skicka ett mail till joanna.eriksson@isaca.se eller john.wallhoff@isaca.se så skall vi hjälpa dig.
 • GRC Conference 2021 4-5 maj Digital konferens

  Ett nytt program för det digitala formatet

  Konferensen och programmet har omformats till att fungera för en konferens som enbart är digital.

  Tre parallella spår med olika nivåer på interaktivitet
    1 = Livesända sessioner med viss interaktivitet
    2 = Inspelade sessioner med minimal interaktivitet
    3 = Workshops med stor interaktivitet

  Kortare sessioner  som är max 25 minuter. Detta avser alla sessioner i programmet med undantag för första och sista sessionen respektive dag

  Fler talare och ämnen än tidigare. Nu har vi upp emot 60 lokala och internationella talare som delar med sig av sina erfarenheter.

  Samt ökad tillgänglighet. En stor del av sessionerna kommer att bli tillgängliga efter konferensen vilket ger dig en möjlighet att få fler CPE än vid en vanlig konferens

 • ISACA Vår-Konferens med årsstämma 2021

  Vi arrangerar en halvdagskonferens i samband med att vi håller vår årsstämma den 15 april. Detta är ett event där vi vill att alla medlemmar skall ha möjlighet att delta och det är därför gratis dig som medlem. Vi har planerat för att hålla detta som ett hybridformat, för att kunna delta fysiskt på westmanska palatset i Stockholm och live-online för er som vill delta virtuellt. Givetvis kommer vi att följa myndigheternas rekommendationer, vilket kan innebära att vi enbart kommer att kunna genomföra denna vårkonferens med årsstämma virtuellt.

  OBS - Om du inte har möjlighet att delta på konferensen men vill ansluta till årsstämman så går det också bra. Vi har lagt upp ett separat registreringsformulär för er, vilket givetvis också är gratis.

 • Skydda dig mot ID-kapningar - Information till dina medarbetare

  För medlemmar > Dokument > Ramverk, standards, modeller  >>
  Filnamn: ISACA_Sweden-Skydda-dig-mot-ID-kapningar.pdf

  ///
  ISACA Sweden Chapter har tagit fram ett dokument som berättar hur man på egen hand kan skydda sig mot ID-kapningar. Dokumentet är tillgängligt för alla ISACA medlemmar att hämta och sen sprida. Det går också bra att lyfta in hela eller delar av texten i ett vanligt mail och vi uppskattar givetvis om du behåller en referens till ISACA. Det visar att det där med ISACA inte är så dumt, där vi kollektivt kan bidra till ökad säkerhet i samhället.

  Du hittar dokumentet när du har loggat in på www.isaca.se under ”För medlemmar” och välj Dokument. I mappen  ”Ramverk, standards och modeller” finns dokumentet ”Mall för att sprida medvetenhet om hur du kan skydda dig ... ” (Filnamn: ISACA_Sweden-Skydda-dig-mot-ID-kapningar.pdf). Du kan även använda denna länk

  Du får här en möjlighet för att göra nytta och att synas i där du arbetar genom att ge information till dina medarbetare. Framför allt är detta något du bör informera styrelse och ledningsgrupp, eftersom effekten av en ID-kapning kan få en förödande effekt för dem.
 • ISACA Sverige Månadsbrev Februari

  Månadsbrevet för februari har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • ISACA Sverige - Event Live Online >>> Vilken säkerhet behövs för automationer, RPA och digitala med

  ISACA Sverige - Event Live Online >>>

  Vilken säkerhet behövs för automationer, RPA och digitala medarbetare?


  I detta webbinarium kommer Jonas att belysa risker och möjligheter med Intelligent Automation utifrån ett säkerhetsperspektiv. Igår pratade vi om RPA, Robotic Process Automation. Denna typ av lösningar har nu tagit ett steg framåt och transformerats till det vi idag kallar lösningar för Intelligent Automation. Det steget innefattar i sig också en säkerhetsaspekt värd att diskutera.


  Citizen Development och Attended Automation är andra områden som i allra högsta grad påverkar lösningen säkerhetsmässigt. När automationer introduceras hos organisationer så vill vi att dessa lever upp till satta regelverk, men hur kan det göras och vilka utmaningar har vi sett hos våra kunder? Säkra automationer finns men det är lätt att sjösätta osäkra …


  Anmälan >>> https://www-eur.cvent.com/c/express/83848710-7a15-48db-9183-b93c37ed985c
 • ISO/IEC 27001 Lead Auditor kurs

  För att ge stöd till ISACAs medlemmar arrangeras  kursen ISO/IEC 27001 Lead Auditor den 5-8 april, vilken omfattar omfattar PECBs certifiering för ISO/IEC 27001.
 • ISO/IEC 27001 Lead Implementer kurs

  För att ge stöd till ISACAs medlemmar arrangeras  kursen ISO/IEC 27001 Lead Implementer den 15-18 februari, vilken omfattar omfattar PECBs certifiering för ISO/IEC 27001.
 • ISACA Sverige - Event Live Online - Hacking Cyber Security Culture

  Med tiden har vi lärt oss att cybersäkerhet handlar om mycket mer än teknik och processer. Utan en organisationskultur som omfattar cybersäkerhet kan ansträngningar att bygga säkerhetsprogram kan vara osammanhängande och ineffektiva. Detta har lett till ökningen av en ny kritisk roll - cyberkulturhacker. Publiken lär sig om vad cyberkulturhackare gör och hur de kan användas för att effektivt öka medvetenheten om cyberföretag. Detta minskar i sin tur cyberincidenter och intrång.  Datum:          Tisdag 9 februari 2021
  Tid:                16:00 – 17:00

  Mer information

 • CISA kurs i April 2021

  CISA-kursen går i april, tre heldagar datumen 12, 19, 26 april

  Om du anmäler dig senast den 12 mars erhåller du en "Early Bird" rabatt om 1.000kr

  Länk till anmälan: https://lnkd.in/drJrmDw
 • CISM kurs i Mars 2021

  CISM-kursen går i mars, tre heldagar datumen 15, 22, 29 mars

  Om du anmäler dig senast den 15 februari erhåller du en "Early Bird" rabatt om 1.000 kr.

  Länk till anmälan: https://lnkd.in/drJrmDw
 • ISACA Sverige Månadsbrev Januari

  Månadsbrevet för januari har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • ISACA Rekryteringsannonser 2021

  Vi har nu startat vi upp möjligheten till riktade certifieringsannonser där företag och organisationer kan vända sig direkt till er som är medlemmar och där många av er har också en eller flera av det efterfrågade professionella certifieringar som ISACA har etablerat som en standard på marknaden

  Vårt erbjudande består av följande alternativ;

  • Rekrytering med krav på en eller två specifika ISACA- certifieringar*;
  • Vi skickar er vakanta beskrivning till de som har dessa specifika certifieringar. Pris: 10 000 plus moms.
  • Rekrytering med krav på tre eller fler specifika ISACA- certifieringar*;
  • Vi skickar er vakanta beskrivning till de som har dessa specifika certifieringar. Pris: 15 000 plus moms.
  • Vi skickar till samtliga medlemmar (ca 700) oavsett deras gällande certifieringar. Pris 20 000 plus moms.

  Vårt syfte är att erbjuda en förmån till ISACAs medlemmar samt att koppla samman arbetsgivare och medlemmar. Intäkterna går till de stipendier som föreningen delar ut samt andra aktiviteter för att ge medlemsnytta.

  Vi har också fördjupat vårt samarbete med IIA, där en rekrytering som innebär certifiering som inkluderar CISA sker även utskick till IIAs medlemmar i Sverige och publicering på IIA svenska hemsida.

 • Vi söker talare till GTC 2021

  Vi söker talare till GTC – Governance, Technology, Cloud i September 2021

  ISACA, Sig Security och Cloud Security Alliance (CSA) har startat upp arbetet med en gemensam konferens i början av september 2021.

  Nu söker vi dig som har praktiska erfarenheter eller har djupa kunskaper inom Säkerhetsområdet. I denna fas av planeringen har ser vi lite bredare på vad ett föredrag kan beröra. Du som är medlem i ISACA är välkommen att skicka in ditt förslag till föredrag direkt till oss och vi tar det vidare till planeringen för att välja ut presentationer och skapa ett program som kan ta oss till en ny nivå.

  Vad du behöver:

  • Titel på föredraget
  • Kort beskrivning på föredraget 3-5 meningar
  • Punkter på vad lyssnaren lär sig av föredraget.

  Som talare deltar du på konferensen utan kostnad och om du behöver CPE för att upprätthålla din certifiering är detta ett utmärkt tillfälle att få lite extra poäng.

  Vi behöver ditt förslag senast den 15 januari 2021, som du skickar via mail till viceordforande@isaca.se och kopia (cc) till info@isaca.se.

 • ISACA Sverige Månadsbrev December

  Månadsbrevet för december har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Aktuell Säkerhet Online för medlemmar

  Som medlem i ISACA kan du nu läsa det senaste numret online. Information om användarnamn och lösenord, hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >> ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-2020-Nr7-8.pdf ... eller använd länken nedan
 • ISACA DAGEN 2020 Presentationer

  Vi har nu lagt upp de presentationer från ISACA DAGEN 2020 som vi har få tillåtelse av talarna att dela med oss av.

  Presentationerna är tillgängliga för medlemmar, vilka du hittar när du är inloggad här på www.isaca.se: För medlemmar > Dokument > ISACA Dagen
  (du hittar dem även  i mappen "Presentationer" tillsammans med presentation från tidigare ISACA DAGAR och Event som vi har arrangerat)
 • ISACA Stipendiater 2020

  ISACAs stipendier för 2020 har delats ut till

  >> Cecilia Olin och Nikolina Mrzic:
  Trust, but verify! The European Cybersecurity Act and conformity self-assessment within cloud security certifications.
  Som ISACA medlem kan du få tillgång till uppsatsen via denna länk

  >> Marta Zhegalina och Zena Saade
  Cybersecurity and its impact on  ICT-supported Sustainable Development - A Systematic Literature Review
  Som ISACA medlem kan du få tillgång till uppsatsen via denna länk

  >> För årets utdelning hade vi ett tiotal uppsatser som uppfyllde  grundläggande krav, vilket bl.a. omfattar ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet och skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS).

  Är du medlem i ISACA hittar du samtliga uppsatser som tilldelats ett ISACA Stipendie när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > "ISACA Sweden Chapter Stipendier 2011 -"

  Mer information om ISACA Stipendier hittar du på www.isaca.se under Stipendier eller använd denna länk
 • ISACA Spaning i onlineupplagan av Aktuell Säkerhet

  "Cybersecurity Maturity Model Certification, CMMC"

 • Inloggning till ISACA DAGEN 2020

  ISACA DAGEN 2020 kommer att vara tillgänglig via tjänsten Quickchannel där du som är anmäld kommer att kunna logga in med den e-postadress du angav vid registreringen. För dig som är anmäld och du har frågor eller problem att ansluta till eventet kan du höra av dig till oss på info@isaca.se

  Information om inloggning  hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > ISACA Dagen:
  Inloggning till QuickChannel för ISACA DAGEN 2020.pdf
 • ISACA Sverige Månadsbrev November

  Månadsbrevet för november har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • ISACA Spaning i onlineupplagan av Aktuell Säkerhet

  "Landskapet av hot och sårbarheter förändras i ett rasande tempo"
 • ISACA Fokus - MSB och It-incidentrapportering 2020

  Artikel tillgänglig för dig som medlem i ISACA
  >>>
  Sedan april 2016 har MSB tagit emot rapporter från statliga myndigheter och vi kan nu se trender. Rapporteringen är dessutom värdefull eftersom den ger en indikation på vilka it-incidenter som inträffar här hemma i Sverige. Den senaste årsrapporten avseende it-incidentrapportering 2019   publicerades strax innan sommaren och nu efter sommaren passade vi på att göra en intervju med Martin Palmqvist, analytiker på avdelningen för Cybersäkerhet och säkra kommunikationer, samt Helena Andersson, verksamhetsstrateg på avdelningen för Cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

  Några citat från artikeln;

  ”En slutsats är att handhavandefelen från och med 2019 är den största kategorin”

  "Kraven på vad som ska rapporteras, och hur, har blivit allt mer lika – detta underlättar arbetet med att kunna bygga en helhetsbild"

  "För kategorin angrepp är det få incidenter som av myndigheterna anges ha fått annat än begränsade konsekvenser."

  Som medlem i ISACA kan du nu läsa artikeln i sin och du hittar den på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument >  ISACA Fokus >> ISACA-Fokus_November-2020_MSB-incidentrapportering.pdf

  eller använd länken nedan

 • Aktuell Säkerhet Online för medlemmar

  Som medlem i ISACA kan du nu läsa det senaste numret online. Information om användarnamn och lösenord, hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >> ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-2020-Nr6.pdf ... eller använd länken nedan
 • ISACA Sverige Månadsbrev Oktober

  Månadsbrevet för oktober har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • ISACA Event Live Online - Presentation från den 2 oktober 2020

  Presentationen är nu tillgänglig för medlemmar i ISACA och du hittar den här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Presentationer >>
  ISACA_Event_201002_Rutiner-och-GDPR.pdf
  -
  Du kan även använda länken nedan för att gå direkt till presentationen.
 • Nytt datum GRC Conference

  GRC Conference kommer att arrangeras den 4-5 maj på Quality Hotel Friends i Stockholm.
 • ISACA Event Live Online - Presentation från den 28 september 2020

  Presentationen är nu tillgänglig för medlemmar i ISACA och du hittar den här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Presentationer >>
  ISACA_Event_200928_Cloud Security.pdf
  -
  Du kan även använda länken nedan för att gå direkt till presentationen.
 • Medlemserbjudande IDC Security 2020 Digital Forum

  IDC samarbete med ISACA

  Som medlem i ISACA Sweden chapter kan du delta gratis på det digitala eventet - IDC Security 2020 - Security Elevating Security for Digital Trust & Risk Management​.

  För att ta del av förmånen skall du använda den kod som IDC har tagit fram till som du hittar du loggat in på www.isaca.se under menyn "För medlemmar" och "Dokument" i mappen medlemserbjudanden eller använd denna länk
  ISACA_Sweden_Medlemsförmån_IDC-Security-2020.pdf

 • Rabatt på Aktuell Säkerhet i brevlådan

  ISACA Sweden chapter har inlett ett samarbete med Aktuell Säkerhet där du kan köpa ett abonnemang till  Aktuell säkerhet i brevlådan till ett reducerat pris.

  Mer information hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >>
  ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-Rabatt-pappersupplagan-2020.pdf

  Som medlem i ISACA har du redan möjlighet att läsa tidning Online och du hittar inloggningsuppgifter till respektive utgåva under medlemserbjudanden när du är inloggad

 • Aktuell Säkerhet Online för medlemmar

  Som medlem i ISACA kan du nu läsa det senaste numret online.

  Information om användarnamn och lösenord, hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >>
  ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-2020-Nr5.pdf

  ... eller använd länken nedan
 • ISACA Certifieringsfond 2020 - Förlängd ansökningstid

  Vi har förlängt ansökningstiden till 31 oktober för dig som är medlem i ISACA Sweden Chapter vid ingången av året och som är arbetslös eller har blivit uppsagd. Grundkravet på att ha skrivit examen senast den 30 november ligger dock kvar

  Mer information hittar du här på hemsidan när du är inloggad:
  För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden
  ... eller använd länken nedan
 • ISACA Sweden chapter går med i Security Advisory Board

  ISACA är från september 2020 engagerade i Security Advisory Board som Aktuellt Säkerhet håller samman
 • ISACA Sverige Månadsbrev September

  Månadsbrevet för september har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Nytt Event Live Online

  ISACA Sverige - Event Live Online - Rutiner och GDPR - hur ser man till att de inte bara blir hyllvärmare!

  nder våren kom två tillsynsbeslut från Datainspektionen som visar på vikten av bra och tydliga rutiner i arbetet. Såväl Statens Servicecenter som Region Örebro län har fått administrativa sanktionsavgifter på grund av bristande rutiner. Det är alltså viktigt att ta fram bra rutiner för att undvika sanktioner. Lika viktigt är att de används. En viktig nyckel i det är medarbetares delaktighet, att skapa en lärande organisation.

  Rutiner anses vara en organisatorisk åtgärd enligt GDPR som ska komplettera tekniska åtgärder. I detta är rutiner av olika slag centrala. Under webbinariet diskuteras utifrån två tillsynsbeslut hur man kan jobba med rutiner och hur man får med medarbetare på tåget.
 • IDC Security 2020 - Medlemsförmån # delta gratis

  Som medlem i ISACA Sweden chapter kan du delta på det digitala eventet - IDC Security 2020 - Security Elevating Security for Digital Trust & Risk Management​

  För att ta del av förmånen skall du använda den kod som IDC har tagit fram till som du hittar du loggat in på www.isaca.se under menyn "För medlemmar" och "Dokument" i mappen medlemserbjudanden
  ISACA_Sweden_Medlemsförmån_IDC-Security-2020.pdf
  Du kan även använda denna länk
 • ISACA DAGEN 2020 Virtuellt

  Vi har nu öppnat upp en ny registreringssida, du kan gå till den direkt via denna länk eller använda följande URL (https://www-eur.cvent.com/d/zrq6h6)
 • Nytt Event Live Online - Säkerhet är bättre i molnet!

  Vad behöver en kund som idag har en befintlig IT miljö göra och tänka på i sin molnresa ur ett säkerhetsperspektiv? Hur ska säkerhetsstrategin läggas upp?
 • OBS Ändrade förutsättningar för ISACA DAGEN 2020

  Mot bakgrund av hur Covid-19 har utvecklats har vi nu tagit ett beslut att genomföra denna dag som ett virtuellt event där föredrag kommer i största utsträckning kommer att sändas från Westmanska Palatset.

   

  Deltagande på den virtuella konferensen kommer att bli 495 kr (inkl. moms) för medlemmar samt 995 kr (inkl. moms) för icke medlemmar. Vi har nu stängt eventet för anmälningar men kommer att öppna upp registreringssidorna inom kort för att kunna ta emot anmälningar.

   

  Detta har varit ett svårt beslut, men det som till slut fått oss att välja detta upplägg är att rekommendationer från myndigheter kan ändras med väldigt kort varsel och givetvis att skydda våra deltagare från att bli utsatta för att bli sjuka och att inte bli spridare av Covid-19.

 • ISACA Sverige Månadsbrev Augusti

  Månadsbrevet för augusti har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • ISACA Certifieringsfond 2020

  ISACA Sweden Chapter lanserar en unik certifieringsfond för medlemmar som drabbats av Corona pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden 

  Medlemmar som idag inte har en certifiering hos ISACA och samtidigt är arbetslösa, under uppsägning eller blivit varslade, kan ansöka om att få examinationsavgiften återbetald av ISACA Sweden Chapter 

  Förutsättningar och information om ansökan hittar du via länken nedan. Du hittar även dokumentet "ISACA Certifieringsfond 2020.pdf" i dokumentarkivet ("För medlemmar" i menyn efter att du har loggat in på vår hemsida)  i gruppen "Medlemsförmåner".
 • ISACA DAGEN 2020 - Programmet är nu klart


  Välkommen till ISACA DAGEN 2020, en traditionell konferensdag som hålls av ISACA Sweden Chapter under hösten varje år och som detta år fokuserar på Framtiden och Trusted Technology.

  >> Keynote Speaker: Simon Singh - The Cipher Challenge
 • ISACA Sverige Månadsbrev Juni

  Månadsbrevet för juni har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Det är dags att söka ISACAs Stipendium

  Kriterier: Kriterierna för att få söka stipendium är att uppsatsen:

  • skall omfatta ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet;
  • skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS), vilket skall vara bestyrkt genom registerutdrag eller intyg från handledare;
  • skall vara framlagd och examinerad på ett svenskt universitet eller en svensk högskola på en nationell linje eller internationellt program; 
  • skall vara skriven på svenska eller engelska; 
  • skall vara framlagd mellan perioden den 30 juni 2019 och 1 juli 2020 (det är inte att krav att uppsatsens betyg är slutgiltigt fastställt vid ansökningstillfället däremot ska betyget vara satt innan priser kan utdelas);
 • Sveriges största sammanslutningen av personer som arbetar med IT- och informationssäkerhet

  ISACA Sweden är nu Sveriges största sammanslutningen av personer som arbetar med IT- och informationssäkerhet, vilket även omfattar riskhantering, revision och IT-styrning, som en naturlig del i säkerhetsarbetet. Dessutom är vi Nordens största ISACA Chapter.

  Att ISACA Sweden har nått denna position baseras på det arbete medlemmar har lagt ner på att aktivt utveckla vårt chapter under många år. Samtidigt finns det ett grundläggande behov av det vi arbetar med och som förutsätter global samverkan där vi är en del av ISACA Global med över 150 000 medlemmar i ca 180 länder fördelat på ca 220 chapter. I vårt globala nätverk är vi ett "Large Chapter" som varit verksamt i över 30 år, där den globala föreningen är 50 år.

  När vi blickar framåt ser vi det inte som att vi konkurrerar med andra sammanslutningar som arbetar med Cybersäkerhet, IT-säkerhet och Informationssäkerhet, utan gemensamt påverkar vi beslutsfattare, företagsledare och användare att veta hur man hanterar dessa frågor. Tillsammans bidrar vi till ett säkrare Sverige!

 • ISACA Sverige Månadsbrev Maj

  Månadsbrevet för maj har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Kick-Off 2020/2021

  ISACA Kick-Off 2020 Del 1

  Detta verksamhetsår vi anpassat våra förutsättningar till det rådande läget och delar upp vår Kick-Off i två delar:
  Del 1 - Den 19 maj Online Kl. 15:30 - 17:00
  Del 2 - Den 20 augusti Fysiskt kl 14:00 - 17:00