Nyheter

Månadsbrev januari
Månadsbrevet för januari är nu utskickat till alla medlemmar
om du inte har tagit emot det kan du läsa det här.


Månadsbrev december
Månadsbrevet för december är nu utskickat till alla medlemmar
om du inte har tagit emot det kan du läsa det här.


Månadsbrev november

Månadsbrevet för november är nu utskickat till alla medlemmar
om du inte har tagit emot det kan du läsa det här.


CISA kurs november/december
Vi arrangerar en tredagars CISA förberedande  kurs den
22-23 november samt 17 december. Det går fortfarande att

anmäla sig:
Länk till information och anmälan

ISACA She Leads Tech webmöte
Den 3/12 håller vi ett webmöte 12:30 - 13:15
för att starta upp möjligheten till She Leads
Tech i Sverige:
Länk till information och anmälan

Presentationer från ISACA Dagen 2018
Presentationerna från ISACA dagen kommer att finnas tillgängliga
www.isaca
.se När du har loggat in går du till menyvalet
"För medlemmar" och sen "Dokument". Där hittar du en egen sida
med namnet "Presentationer". Allt eftersom vi får in presentationer f
rån talare, läggs de upp här.


Månadsbrev oktober
Månadsbrevet för oktober är nu utskickat till alla medlemmar
om du inte har tagit emot det kan du läsa det här.