Policies

ISACAs etiska regler

För alla som certifierat sig i någon av ISACAs certifieringar gäller ISACA etiska regler. Klicka här för mer information!

ISACAs behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen(GDPR)

Personuppgiftsansvarig

ISACA Sweden Chapter är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid registrering av event eller då du engagerar dig i styrelse eller kommittéer samt om du abonnerar på ISACA Swedens tjänst för medlemsinformation och inte är medlem i ISACA (se nedan för uppgift avseende medlemsregister), Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till ISACA Sweden Chapter.

Vid anmälan till event kan även andra personuppgifter förekomma.

Medlemsregister

ISACA international är personuppgiftsansvarig (controller), där ISACA Sverige tar del av medlemssuppgifter för att kunna driva verksamheten och hur dessa personuppgifter behandlas är reglerat i det Chapter Affiliate Agreement (CAA) som finns mellan ISACA International och ISACA Sweden Chapter.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i ISACA Sweden Chapter, ditt deltagande vid olika event samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt ISACA Sweden Chapters stadgar åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du bl.a. information om medlemsmöten, kallelser till årsmöten samt annan information om föreningens verksamhet.

Utlämnande till annan part

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av ISACA Sweden Chapter, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra medlemmar och som föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m
Du har rätt att, på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Det är av största vikt för ISACA Sweden Chapter att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.
Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter där ISACA Sweden Chapter är personuppgiftsansvarig. Observera att uppgifter avseende medlemskap i ISACA skall begäras hos ISACA International på www.isaca.org.
Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till IMY.
Läs mer om behandling av personuppgifter på www.imy.se.

ISACAs Disclaimer for cancellations

Samtliga avbokningar avseende konferens, medlemsevent eller kurs senast angivet datum för sista avbokningsdag. Avbokningar skall skickas till: info@isaca.se. Länk till disclaimer for cancellations