Certifieringar

CISA, CISM, CGEIT och CRISC certifieringen


ISACA administrerar fyra olika certifieringar som är globalt erkända IT-certifieringar inom revision, säkerhet, styrning och risk. ISACA har två skrivningstillfällen per år, i juni och december, för de som vill bli certifierade.

För att bli certifierad krävs det:

  • Godkänt resultat från ett skrivningstillfälle
  • Relevant erfarenhet
  • Uppfyllande av ISACA:s yrkesetiska regler (Code of Professional Ethics) 
  • Uppfyllande av kraven på kontinuerlig vidareutbildning (CPE) 
  • Efterlevnad av ISACAS standarder

För mer information om certifieringarna och för att registrera dig till ett skrivningstillfälle gå till http://www.isaca.org/certification.

Det går också bra att skicka frågor via mejl till certifiering@isaca.se, i synnerhet om du upplever att det är något du inte förstår på de engelska sidorna. 

Utbildning

Inför skrivningstillfället rekommenderar ISACA Sweden Chapter att du går en översiktsutbildning som går igenom de områden som respektive certifiering innehåller. Det ger dig möjlighet att hitta dina svagheter så att du kan lägga din värdefulla tid på rätt områden.

 ISACA Sweden Chapter anordnar normalt översiktsutbildningar för ISACAs certifieringar under mars/april samt september/oktober. Utbildningarna som erbjuds varierar beroende på intresse men vi kan erbjuda kurser inom alla ISACA certifieringar och områden, vänligen se läs mer om certifieringarna på den globala hemsidan (http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx).

Vänligen se nedan för 2018 års planering för certifieringstillfällen och utbildningstillfällen. Mer information kommer publiceras på denna sida och skickas även ut till medlemmar via mail.

 Kontakta certifiering@isaca.se för mer information eller frågor kring utbildningar. 

Villkor, avbokning, förbehåll

ISACA Sweden Chapter erbjuder "nöjd kundgaranti": Om du genomför en översiktsutbildning (i ISACA Sweden Chapters regi) men inte klarar examinationen vid första försöket får du gå om utbildningen gratis vid nästa tillfälle (utbildningsmaterial införskaffas själv av deltagaren).

Vid avbokning senast sista bokningsdag återbetalas avgiften minus en administrativ kostnad på 800 kr + moms. Vid avbokning därefter sker ingen återbetalning.

Förbehåll vid för få deltagare: Om antalet anmälda deltagare understiger 5 förbehåller sig ISACA Sweden Chapter rätten att ställa in utbildningen senast dagen efter sista bokningsdag. I sådant fall återbetalas hela avgiften.

Certified Information Systems Auditor 
(CISA)

Certifieringen är den globalt erkända titeln för personer  som kontrollerar, övervakar och bedömer en organisations informationsteknik och affärsssystem.

Medlemsfokus - Kommer snart!
Medlemsfokus kommer att belysa medlemmar ifrån vårt chapter som har gjort något särskilt inom våra områden eller på något sätt utmärkt sig på ett fantastiskt sätt.

Skicka ett mejl till info@isaca.se om du vill nominera någon medlem som vi borde skriva om i denna spalt.