Certifieringar

Anmäl dig till en förberedande kurs via denna länk.

CISA, CISM, CGEIT, CRISC, COBIT 2019 Fundamentals och CSX Fundamentals


ISACA administrerar fyra globalt erkända certifieringar inom områdena revision (CISA), säkerhet (CISM), styrning (CGEIT) och risk (CRISC). Utöver dessa finns certifieringar i COBIT och CSX. De fyra förstnämnda tas som ett prov hos ett ackrediterat testföretag och de två övriga tas som ett övervakat online-prov vilket kan göras hemifrån.

För att bli certifierad krävs det:

  • Godkänt provresultat
  • Tillräcklig erfarenhet
  • Att du följer ISACA:s yrkesetiska regler (Code of Professional Ethics) 
  • Att du följer kraven på kontinuerlig vidareutbildning (CPE) 
  • Godkänd ansökan

För att registrera dig till ett provtillfälle går du hit.

Om du har frågor går det bra att mejla program@isaca.se, t.ex. om du upplever att det är något du inte förstår på de engelska sidorna. 

Utbildning

Anmäl dig till en förberedande kurs via denna länk.

Inför provtillfället rekommenderar ISACA Sweden Chapter att du går en förberedande utbildning för att optimera chanserna att klara testet. Det ger dig möjlighet att hitta dina svagheter så att du kan lägga din värdefulla tid på att förbättra rätt områden.

ISACA Sweden Chapter anordnar normalt förberedande utbildningar varje år. Utbildningarna som erbjuds varierar beroende på intresse men vi kan anordna kurser inom alla ISACA:s områden. Läs mer om certifieringarna på den globala hemsidan.

Kommande utbildningstillfällen hittar du på vår egen hemsida under aktiviteter.

Kontakta program@isaca.se för mer information eller frågor kring utbildningar. 

ISACA Sweden har gett de ackrediterade lärarna Björn Sjöholm och Fredrik Cederborg i uppdrag att arrangera utbildningarna i Sverige.

img_kurs_19.png