Komitteer

ISACA SWEDEN CHAPTER Kommittéer

Program- och utbildningskommittén

Vad gör program- och utbildningskommittén?

Program- och utbildningskommittén är ansvarig för ISACA Sweden Chapters olika arrangemang såsom CISA-, CISM-, CGEIT-examinationen, kurser och seminarier, erfarenhetsträffar m.m.

Alla ISACA Sweden Chapters arrangemang publiceras på sajten under rubriken "Aktiviteter". Välkommen in där för att se vilka arrangemang som är aktuella just nu i ISACA Sweden Chapter.

Var med och påverka!

Vi publicerar löpande information om programkommitténs verksamhet. Vi kallar till våra evenemang via medlemsregistrets e-postadresser. Se därför till att du har anmält rätt e-post-adress till ISACA. Vi använder de adressuppgifter som finns registrerade på isaca.org. Du kan redigera dem genom att logga in på isaca.org och klicka på My ISACA och därefter myPROFILE. 

Erbjudande till studenter

Från och med 2005 får heltidsstudenter vid svenskt universitet eller högskola delta i seminarier för endast 100 kr inkl moms i mån av plats. Personen ska kunna styrka att han/hon är student genom att visa upp studentkort, kårintyg ellet motsvarande + legitimation.

ISACA erbjuder även en mycket förmånlig studentrabatt på medlemsavgiften. Läs mer på www.isaca.org/student

Kontakt

Kommittén kan nås via e-post: program@isaca.se 

Medlemskommittén
Medlemskommittén hanterar frågor kring medlemskap i ISACA. 


Medlemskap

Om du vill veta mer om hur du blir medlem i ISACA så ska du titta under rubriken "Medlemskap" här på sajten. Där hittar du även en länk till registreringen för nya medlemmar.

Har ISACA rätt uppgifter om dig?

Riktiga adress- och e-postuppgifter behövs bl a för att vi ska kunna nå dig med uppgifter om föreningens evenemang och aktiviteter. Föreningen använder sig huvudsakligen av webbplatsen för att kommunicera med medlemmarna, men även e-post. Därför är det viktigt att vi har en korrekt e-postadress till dig.

Om dina adressuppgifter har förändrats, ändrar du enklast dem via via medlemssidorna på ISACAs internationella webbplats, isaca.org. Klicka på My ISACA och därefter myPROFILE efter att du har loggat in.

Det krävs ett personligt användar-ID (från början: medlemsnumret i ISACA) och ett lösenord för att logga in. Dessa uppgifter finns på den bekräftelse på betald medlemsavgift som skickas ut per post.

Det finns ett alternativ till att uppdatera adressen på hemsidan. Det är att i stället skicka e-post till membership@isaca.org eller cp@isaca.org med de korrekta uppgifterna.

Kontakt

Kommittén kan nås via e-post: medlem@isaca.se

Forskning och Utbildnings kommittén FoU

Sprida information - bidra med ökad kunskap

Kommittén har två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att sprida information till ISACA:s medlemmar om nya tekniker och metoder relaterade till ISACA:s fokusområden (IT-revision, IT-styrning och informationssäkerhet). Detta ansvar omfattar följande områden:

  • Undersöka och analysera information från olika källor (forskningscentra, universitet och högskolor, företag, revisionsbyråer och andra specialister) kring ISACA:s fokusområden.
  • Sprida information till medlemmarna t ex genom aktiviteter koordinerade med Programkommittén, epost-listor, artiklar, nyhetsbrev och hemsidan.
  • Bidra och sprida information till medlemmarna om aktiviteter där ISACA är involverade.

Det andra syftet är att bidra till ökad kunskap om ISACA, COBIT och Val IT i universitets- och högskolevärlden inom ramen för ISACA's Academic Advocate Program. Detta ansvar omfattar följande uppgifter:

  • Förstärka ISACA:s image som ledande organisation inom IT-revision, informationssäkerhet och IT-styrning
  • Introducera ISACA:s metoder och modeller (tex COBIT)
  • Introducera CISA-, CGEIT och CISM-certifieringarna
  • Bidra till ökat medvetande och intresse för yrkesrollen
  • Öka kopplingen mellan den akademiska världen och näringslivet.

Förutom ovanstående två arbetsområden för kommittén åligger det också kommittén att ha regelbunden kontakt med den internationella ISACA organisationen i syfte att koordinera aktiviteter och fokusområden.

Stipendier för bästa uppsatser inom ISACA:s intresseområden

Från och med 2005 delar ISACA Sweden Chapter ut stipendier för bästa uppsatser inom föreningens intresseområden. Under rubriken "Stipendier" i menyn uppe till vänster ovan kan du läsa mer om detta.

Forskar du inom ISACA:s intresseområden eller vill du komma i kontakt med FoU kommittén?

FoU kommittén strävar efter att stötta och hålla en kontinuerlig kontakt med personer, grupper och organisationer som undervisar och/eller forskar inom ISACA:s intresseområden (IT-styrning, IT-revision, och säkerhet). Om du gör det - hör gärna av dig! FoU kommitténs medlemmar eller andra inom ISACA Sweden Chapter kan förmodligen hjälpa till med exempelvis gästföreläsningar, validering av forskningsresultat eller att sprida information till ISACA:s medlemmar.

Tveka inte heller att kontakta FoU kommittén av andra skäl. 

Kontakt

Kommittén kan nås via e-post: fou@isaca.se

Informationskommittén

Informationskommittén ansvarar för informationshantering och marknadsföring inom ISACA Sweden Chapter.

Vår webbplats spelar en central roll i dessa aktiviteter. Här publicerar vi alla arrangemang och annat som är viktigt för er medlemmar.

Om du har någon fråga om någonting som berör ISACA Sweden Chapter så ta kontakt med informationskommittéen så sätter vi dig i kontakt med rätt person i föreningen som kan hjälpa dig.

Kontakt

Kommittén kan nås via e-post: info@isaca.se