ISACA Sweden Chapter årsstämma 2021

When:  Apr 15, 2021 from 15:15 to 15:45 (CET)
OBS: EJ ÖPPET FÖR REGISTRERING

Den 15e April 2021 är det dags för ISACA Sweden Chapter årsstämma

Årsstämman är kl 15:15 till 15:45, men du är välkommen att komma från 14:45 för registrering och kaffe

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

1. Val av mötets ordförande
2. Val av mötets sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
7. Behandling av senaste årsredovisningen och beslut om disponering av Sweden Chapters vinst
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
10. Val av styrelse
11. Val av ordförande i respektive kommitté
12. Val av revisor

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen är publicerad på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

Årsstämman är kostnadsfri

Om  årsstämman

Denna konferens kommer att arrangeras som ett hybridevent som sänds från Westmanska Palatset där du kan delta på plats eller delta på distans Live-Online.

Plats för fysisk konferens (deltagande på plats)
Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm, 111 60

Tjänst för att sända konferensen (deltagande Live-Online)

Kommer att bestämmas i samråd med vår partner för sändningen.

Vi använder Mentimeter för att samla in röster på på årsstämman vilket därefter kräver ett bifall muntligt eller via chat, för att göra det möjligt för medlemmar att opponeras sig till beslut.


Anmälan

Anmälan Årsstämma - Välj det alternativ som passar dig (endast 1 registrering):

Vår plan har varit att hålla årsstämman som ett hybrid event, men pga Covid och hur det har utvecklats kommer vi endast att ha representanter från styrelse och nomineringskommitté på Westmanska Palatset. Vi tycker givetvis att det är tråkigt att det har blivit så men inte mycket att göra åt det.

  • Anmälan till ISACA Årsstämma 2021 Live-Online:
    https://www-eur.cvent.com/d/2fqnvr eller använd denna länk
OBS - Om. du använder knappen "Register Now" nedan, kommer du till registreringssidan för Live-Online deltagande.

Anmälan Vår-Konferens med Årsstämma hittar du på www.isaca.se i aktivitetskalendern eller använd denna länk


CPE
Om du endast deltar på årsstämman får du 0,5 CPE

Contact