ISACA Vår-Konferens med Årsstämma 2021

When:  Apr 15, 2021 from 13:00 to 18:30 (SE)
Associated with  Sweden Chapter

ISACA VÅR-KONFERENS 2021

En halvdagskonferens med Årsstämma 2021

GRATIS FÖR ALLA ISACA MEDLEMMAR
Är du inte medlem kostar det 1 500 kr för att delta fysiskt eller 995 kr för att delta Live-Online

Tema till halvdagskonferens är: AI och finanssektor

Program


>> 12:30 - 13:00 – Registrering

>> 13:00 - 14:45 – ”AI inom finans

Talare 1: Per Nordkvist från Finansinspektionen, Innovationscentret

Per Nordkvist är avdelningschef på Uppförandetillsyn och även ansvarig för FI:s innovationscenter.

Per kommer prata om FI:s roll på finansmarknaden och särskilt arbetet kring innovationer med utgångspunkt ifrån EU’s digitala strategi för finanssektorn fram till 2024.

Den nya EU-strategin innehåller bland annat fokus på att kunna dra nyttja av AI inom finans men även en ny reglering av kryptotillgångar och ökad motståndskraft för cyberhoten.

>> 14:45- 15:45 -  Fika och därefter årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma skickas ut separat i enlighet med ISACAs stadgar. Om. Du anmäler dig till vår-konferensen blir du automatiskt anmäld till årsstämma.

>> 15:45 - 17:00 – ”AI, hur den används med RPA = Robotic Process Automation”

Talare 2: Onat Atayer från  UiPath, Robotic Process Automation (RPA) and Artificial Intelligence (AI).

Onat Atayer har jobbat i 24 år inom IT branschen med diverse roller. Han är en AI entusiast och har jobbat med AI under de senaste fem åren, med fokus i kognitiva tjänster och hur AI kan göra nytta för företagen. Lång vana av att hjälpa till i olika segment om hur företagen kan köra samman AI och RPA för att öka effektiviteten på sina processer.

Onat kommer kort prata om AI, hur den används med RPA, ge exempel på förståelse kring dokumentationshantering där AI är en viktig del av lösningen, samt ge exempel på både RPA och AI.

>> 17:00 - 18:00: Avslutande Mingel för de som deltar fysiskt

Som avslutning på eftermiddagen har vi ett litet mingel för de som är med på plats och för de som vill vara med virtuellt sänder vi även Live-Online.

Om konferensen och årsstämman

Denna konferens kommer att arrangeras som ett hybridevent som sänds från Westmanska Palatset där du kan delta på plats eller delta på distans Live-Online.

Plats för fysisk konferens (deltagande på plats)
Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm, 111 60

Tjänst för att sända konferensen (deltagande Live-Online)

Kommer att bestämmas i samrådan med vår partner för sändningen.

På årsstämman använder vi Mentimeter för att samla in röster vilket därefter kräver ett bifall muntligt eller via chat, för att göra det möjligt för medlemmar att opponeras sig till beslut.

Anmälan

GRATIS FÖR ALLA ISACA MEDLEMMAR
Är du inte medlem kostar det 1 500 kr för att delta fysiskt eller 995 kr för att delta Live-Online

Anmälan Vår-Konferens med Årsstämma - Välj det alternativ som passar dig (endast 1 registrering):

Vår plan har varit att hålla denna som ett hybrid event, men pga Covid och hur det har utvecklats kommer vi endast att ha representanter från styrelse och nomineringskommitté på Westmanska Palatset. Vi tycker givetvis att det är tråkigt att det har blivit så men inte mycket att göra åt det.

  • Anmälan till ISACA Vår-Konferens med Årsstämma 2021 Live-Online:
    https://www-eur.cvent.com/d/3fqnvt eller använd denna länk

OBS - Om. du använder knappen "Register Now" nedan, kommer du till registreringssidan för Live-Online deltagande.

Anmälan till ISACA Årsstämma, om du inte deltar på hela Vår-konferensen, hittar du på www.isaca.se i aktivitetskalendern eller använd denna länk


CPE
Om du deltar på hela konferensen får du 4,25 CPE

Contact