The Challenges of Evaluating and Following Up on Information Security within Swedish Government

When:  Apr 17, 2024 from 17:00 to 17:50 (CET)
Associated with  Sweden Chapter

Welcome to join our webinar on April 17, 17.00 – 17.50 

The Challenges of Evaluating and Following Up on Information Security within Swedish Government Agencies: A Qualitative Case Study

ISACA Sweden Chapter Scholarship Awards 2023

 

Birgitta Landelius – One of the winners of the ISACA   Sweden Chapter Scholarship awards 2023 will present her Master Degree Project “The Challenges of Evaluating and Following Up on Information Security within Swedish Government Agencies: A Qualitative Case Study”.

The presentation is available for ISACA members (you must be signed in) under “För Medlemmar” at https://engage.isaca.org/swedenchapter/home

The presentation will be in English but presented in Swedish.

1 CPE

About Birgitta:
Mitt namn är Birgitta Landelius, jag har en kandidat inom systemvetenskap från Göteborgs Universitet och våren 2023 tog jag examen från Högskolan i Skövde där jag läste en master inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Idag arbetar jag som konsult med fokus på informationssäkerhet på Knowit i Göteborg.

 

Min uppsats undersökte hur uppföljning och utvärdering av informationssäkerhet fungerar inom de svenska beredskapsmyndigheterna. Genom att analysera regleringsbrev samt genomföra intervjuer gavs en djupare förståelse kring de utmaningar som finns inom offentlig sektor när det kommer till det viktiga uppföljningsarbetet av informationssäkerhet.

A person with brown hair and a white shirt

Description automatically generated

Contact

ISACA Sweden Chapter

program@isaca.se