CISA vizsgafelkészítő tanfolyam 2023 márciusHivatalos (akkreditált) CISA vizsgafelkészítő tanfolyam az ISACA Budapest Chapter szervezésében

Dátum: 2023. március 3-4, 10-11 és 18.
Élő online képzés 
Oktató: Tonci Kaleb - ISACA Croatia Chapter
A tanfolyam nyelve angol.

A tanfolyam díja:

ISACA tagok számára: 235.000 Ft + ÁFA
Nem tagok számára: 295.000 Ft + ÁFA

Csatlakozz most egyesületünkhöz és fizesd az ISACA tagok számára kedvezményes díjat!

EARLY BIRD KEDVEZMÉNY: jelentkezz 2022. december 31-ig és ajándékba küldjük neked a legfrissebb CISA Review Manual (27th edition) tankönyvet! 

A CISA vizsgafelkészítő tanfolyam leírása

CISA vizsgafelkészítő tanfolyam leírása:

1978 óta a Certified Information Systems Auditor program az informatikai auditorok, az ellenőrzési és biztonsági szakemberek körében a szakértelem és elkötelezettség értékmérője lett. A CISA minősítés megszerzése hozzájárul az IT audit, az ellenőrzés és biztonság szakembereinek szakmai elismertségéhez, mert a CISA program azokat minősíti, akik demonstrálni tudják hozzáértésüket a manapság olyannyira keresett szakterületen. A munkáltatók felvételnél előnyben részesítik és igyekeznek megtartani azokat a munkatársakat, akik képesek a minősítést megszerezni és megtartani.

A tanfolyam lebonyolítása

A CISA vizsgafelkészítő tanfolyam az ISACA Budapest Chapter (ISACA Magyarországi Egyesület) szervezésében élő online képzés formában kerül megrendezésre. A tanfolyam intenzív (napi 8-10 óra), a konzultációk 9.00-tól körülbelül 17.00-ig tartanak.

Jelentkezés

A CISA vizsgafelkészítő tanfolyamra az ISACA Budapest Chapter internetes oldalán (https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisacism-vizsgafelkeszito-tanfolyam/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam202303) van lehetőség online jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lap elküldésével Megrendelő/résztvevő jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta.
A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk (e-mail).

A tanfolyam nem vizsgaköteles. A vizsga díját a tanfolyam nem tartalmazza.

Tanfolyam díja, fizetési és lemondási feltételek

A tanfolyam teljes díját átutalással lehet egyenlíteni számlánk alapján 8 napos fizetési határidővel. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/résztvevőt. Amennyiben a számla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel, mint késedelmi kamatot.

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. Térítésmentesen lemondható a részvétel a tanfolyam kezdete előtt 10 munkanappal vagy korábban. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami ár 50%-át, ha 5 munkanapon belül, akkor 75%-át kell megfizetnie, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes árát számítjuk fel a képzést hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Titoktartás, adatvédelem

Az ISACA Magyarországi Egyesület kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek - kivéve ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi - azt nem adja ki. Az Egyesület az Adatvédelmi Tájékoztatója alapján adatfeldolgozót igénybe vehet.

Szerzői jogok

A tanfolyam során a résztvevők számára, használatra átengedett referenciaanyagok és eszközök az ISACA Magyarországi Egyesület, valamint az ISACA Global kizárólagos tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről. A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok résztvevők/felhasználók általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése tilos.

Kapcsolódó vizsga: CISA (Certified Information Systems Auditor) vizsga. A vizsga az ISACA Global által szervezett, szabadon választható időpontokban tehető le, számítógépes teszt formában. A vizsgáról, vizsgajelentkezésről és annak feltételeiről, időpontokról további információkat az ISACA oldalán találhatsz. A vizsga költségeit a tanfolyam díja nem tartalmazza.

Official ISACA CISA Exam Preparation Course Organized by ISACA Budapest Chapter

Date: 3-4, 10-11, 18 March 2023
Live online course
Trainer: Tonci Kaleb – ISACA Croatia Chapter
The language of the course is English.


Course fee:

For ISACA Members: 235.000 HUF + VAT
For non-ISACA Members: 295.000 HUF + V

Join now our Chapter and pay the reduced ISACA Member course fee!

EARLY BIRD DISCOUNT: apply for the course by 31 December 2022 and we'll send you as a gift the CISA Review Manual (27th edition)!

CISA EXAM PREP COURSE – USEFUL DETAILS

Course Description:

Since 1978 the Certified Information Systems Auditor program has become a measure of expertise and commitment among IT auditors, audit and security professionals. Getting CISA certification contributes to the professional recognition of IT audit, control and security professionals as the CISA program certifies those who can demonstrate their expertise in the field which is today so sought after. When recruiting, employers prefer and seek retain those employees who are able to acquire and retain this qualification.

Conducting the course:

The CISA Exam Preparation Course is organized by the ISACA Budapest Chapter (ISACA Magyarországi Egyesület) as live online course. The course is intensive (8-10 hours a day), the consultations will run from 9am to 5pm.

Application

You can apply on the CISA exam preparation course online by completing the online application form. The application form is available on the ISACA Budapest Chapter website (https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisacism-vizsgafelkeszito-tanfolyam/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam202303). By submitting the application form, Customer / Participant has accepted these General Terms and Conditions and Warranty of the training.

Participants will be informed of the acceptance of the application and of course details in our written confirmation (email).

Completion of the course is not required to pass the exam. Please note the exam fee is not included in the course fee.

Courses fee, payment and cancellation policy

The full cost of the course after releasing the invoice should be paid by wire transfer within 8 days payment deadline. We send the payment terms in our application confirmation email to the customer / participant. If the invoice is not paid by the payment deadline, we will charge default interest, twice the prevailing central bank rate.

Cancellation of course participation will only be accepted in writing and prior to the start of the course. Participation can be cancelled free of charge 10 working days or earlier before the start of the course. If the Candidate indicates his or her cancellation between 10 and 6 working days prior to the start of the course, 50% of the course price, or 75% within 5 working days must be paid, if the Candidate not appear at the course without any written feedback we will charge the full cost of the course to the party who officially ordered the training and bears the cost.

Privacy

ISACA Magyarországi Egyesület declares that it will use the information and data provided in the application form for its own internal tracking and administration purposes, and will not disclose it to any other company, third party, except as required by law or regulation. The Association may use a data processor in accordance with its Privacy Policy.

Copyrights

Reference materials and tools made available to participants for use during the course remain the sole property of the ISACA Magyarországi Egyesület and ISACA Global and may not be removed from the course site. It is forbidden to copy or rent to third parties any student materials or official study materials made available to participants.

Related exam: CISA (Certified Information Systems Auditor) exam
The exam can be taken at announced optional times organized by the ISACA Global in the form of a computer test. More information about the exam, application for the exam and its terms and conditions can be found on the ISACA website.

The cost of the exam is not included in the course fee.