TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2024

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!

 

Az ISACA Magyarországi Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) az éves közgyűlését online formában 2024. március 14-én (csütörtökön) tartja 16:45-kor, majd a megismételt közgyűlést 17:00 órakor.

Helyszín: TEAMS értekezlet + Egyesületonline.hu

Belépéshez szükséges linkek:

https://cpe.isaca.hu/conference/open/IQjEgtnNzN2EjCT6Q4z3cu2wDdCthpJO01ZRaOnJ4EITOTkEuK

https://egyesuletonline.hu/

Amennyiben a meghirdetett időpontra nem jelenik meg a szavazásra jogosultak min. 50,1%-os részaránya, úgy a közgyűlés határozatképtelen lesz. Erre az esetre a meghirdetett közgyűlés megismételt közgyűlési időpontja 2024. március 14-én (csütörtökön) 17.00 óra.

Helyszín: TEAMS értekezlet + Egyesületonline.hu

Belépéshez szükséges linkek:

https://cpe.isaca.hu/conference/open/IQjEgtnNzN2EjCT6Q4z3cu2wDdCthpJO01ZRaOnJ4EITOTkEuK

https://egyesuletonline.hu/

 

Az elektronikus közgyűlésen a résztvevők két (böngészőből használható) alkalmazás együttes használatával vehetnek részt: a TEAMS értekezletben történnek az előterjesztések és a beszámolók, míg az Egyesületonline.hu alkalmazásban a szavazások folyamata és az esemény adminisztratív vezetése zajlik majd. Az Egyesületonline.hu közgyűlési moduljának használati útmutatója elérhető az alábbi oldalon.

Kérjük, hogy az Egyesületonline.hu felületre a közgyűlést megelőzően lépj be felhasználóneveddel és ismerd meg a rendszer használatát.

 

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a közgyűléshez kapcsolódó további információkról elektronikus kommunikációs csatornáinkon fogunk tájékoztatni. A közgyűléssel kapcsolatos hivatalos kommunikáció helye a honlapunk, továbbá kérjük fokozottan figyeld emailjeinket és a hírleveleket. A közgyűlésen való részvételedre feltétlenül számítunk!

Napirend:

 1. Közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők) megválasztása
 2. Elnöki beszámoló, szavazás
 3. Felügyelő Bizottsági beszámoló, szavazás
 4. 2023. évi gazdasági beszámoló, éves beszámoló elfogadása, szavazás
 5. 2024. évi tervek és költségvetés, szavazás
 6. Tisztújítás: a mandátumok lejárta miatt az Elnök (1 fő), az Elnökségi tagok (6 fő) és a Felügyelő Bizottság tagjainak (3 fő) megválasztása

 

Alább olvasható, hogy mik a lehetséges pályázható tisztségek, illetve azokhoz milyen feladatkörök, elvárások tartoznak. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a következőket:

 • rövid bemutatkozás (legfeljebb 500 karakter)
 • mely tisztségre pályázol (tisztség megnevezése)
 • miért vagy alkalmas a tisztség betöltésére (legfeljebb 500 karakter)
 • nevezz meg 2 db új eredményt, amelyet megválasztásod esetén az adott tisztség keretein belül hozzátennél az eddigiekhez (legfeljebb 500 karakter)

 

A szakmai pályázatot küldd az fb@isaca.hu és a web@isaca.hu email címekre, amelyeket a beérkezés szerint honlapunkon publikálunk.

A 2023. évről szóló éves beszámoló hamarosan elérhető lesz a weboldalon.

Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Horváth Pál

elnök

 

AZ ISACA BUDAPEST CHAPTERBEN BETÖLTHETŐ TISZTSÉGEK ÉS FELADATAI:

 

1. CHAPTER PRESIDENT / ELNÖK (1 FŐ)

Tisztség magyar megnevezése: Elnök

Tisztség angol megnevezése: Chapter President

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter működtetéséhez és nemzetközi kapcsolataihoz kapcsolódó feladatok végrehajtását tűzi ki célul és minden olyan tevékenységet összefog, a chapteren belül megtervez, megszervez és más tisztségekkel, önkéntesekkel együttműködésben végrehajt, ami a feladatkörhöz tartozik.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiájának megalkotását kezdeményezi és támogatja, a stratégia céljainak megvalósítását végrehajtja
 • A chapter vezetése, stratégiai irányítása, működésének támogatása
 • A szervezet és az egyesület vezető tisztségviselőként történő képviselete
 • Együttműködés az egyesület jogászával, könyvelőjével és felügyelő bizottságával
 • Kapcsolatot tart a chapter nevében a Globallal és a chapterekkel, részt vesz a kötelező eseményeken, munkamegbeszéléseken
 • A tisztségviselők és önkéntesek munkájának támogatása, elősegítése
 • Az elnökség kétéves működésének megszervezése (koordinálja az elérendő célok megtervezését, figyelemmel kíséri és biztosítja a megvalósulásukat
 • Rendszeres elnökségi ülések megszervezése és vezetése
 • Az elnökségi döntések végrehajtásának menedzselése
 • Közgyűlések előkészítése, megszervezése, végrehajtása (elnöki beszámoló megtartása és a következő év terveinek bemutatása, pénzügyi beszámoló és terv elkészítése)
 • Felügyeli a chapter alkalmazásában álló munkavállalókat, megbízottakat (ha van ilyen)
 • Jóváhagyja a számlák és költségelszámolások kifizetését, a kapcsolódó banki feladatokat végrehajtja második aláíróként
 • Létrehozza az Alelnökkel együttműködésben az Egyesület megállapodásait, szerződéseit
 • Tagok toborzása a chapter elnökségébe
 • Éves riportálási kötelezettség az ISACA központ felé

2. BOARD MEMBER / ELNÖKSÉGI TISZTSÉGEK (6 FŐ)

6 db elnökségi tag tisztségviselő az alábbi feladatkörökre vonatkozóan jelezheti érdeklődését. A feladatok végleges összetételét és elosztását az Elnökség határozza meg.

Az Elnökség alakuló ülésén tagjai közül Alelnököt választ.

2.1. SECRETARY / TITKÁR

Tisztség magyar megnevezése: Titkár

Tisztség angol megnevezése: Secretary

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy az Elnökség munkáját támogatja a feladatainak végrehajtásában, a koordinátor napi feladatait menedzseli, a koordinátor feladatait helyettesítés esetén ellátja.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Az Egyesület koordinátorának feladatait irányítja, a koordinátori feladatok helyettese
 • Az Egyesület napi operatív feladatainak végrehajtása a koordinátorral együttműködésben, a feladatok és döntések végrehajtása és követése
 • Elnökségi ülések előkészítése és jegyzőkönyvek elkészítése
 • Az egyesületi dokumentumok tárolása és karbantartása (papír és elektronikus egyaránt)
 • Részvétel az éves beszámolók előkészítésében
 • A titkár az elnök számára készít beszámolót
 • Adatvédelmi feladatok végrehajtása, közreműködés szakértőkkel és a jogásszal
 • ISACA Sharepoint kezelése
 • CPE rendszer adminisztrációja
 • CPE pontok kiadásának technikai feladatait ellátja
 • A társrendezvények helyi és elektronikus támogatásához szükséges feladatok végrehajtása
 • Az Eseménynaptár kezelése
 • Az Egyesület számláinak kiállítása, számlakezelési feladatok a Kincstárnok szakmai irányítása mellett
 • Szerződések előkészítése, kezelése
 • A könyveléshez szükséges dokumentumok gyűjtése és eljuttatása a könyvelőhöz
 • Az adatvédelmi irányelvek fenntartása az ISACA irányelvei és a helyi előírások szerint (pl. GDPR)
 • Kezeli az Egyesület hivatalos kapcsolattartási csatornáit, válaszol a megkeresésekre
 • Koordinálja az Információbiztonsági Felmérés elkészítését, gondoskodik róla, hogy az ISACA kutatási eredményei eljussanak a tagsághoz.

 

2.2. TREASURER / KINCSTÁRNOK

Tisztség magyar megnevezése: Kincstárnok

Tisztség angol megnevezése: Treasurer

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy az egyesület pénzügyeinek kezeléséért felelős.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Kapcsolattartás a könyvelővel, a NAV-val, KSH-val
 • Rendelkezés az Egyesületi számla felett (bejövő számlák és költségelszámolások határidőre történő kifizetése, a kimenő számlák kiegyenlítésének figyelemmel kísérése)
 • Éves pénzügyi terv nyomon követése
 • Az Egyesület likvid pénzügyi helyzetének biztosítása, a szükséges konvertálások megtervezése és előkészítése
 • A könyveléshez szükséges dokumentumok gyűjtése és eljuttatása a könyvelőhöz, együttműködésben a koordinátorral
 • Számlázás felügyelete, számlázási szabályok meghatározása
 • Éves pénzügyi beszámolók előkészítése az Elnök számára
 • Adóbevallás
 • A kincstárnok az elnök számára készít beszámolót

 

2.3. MEMBERSHIP DIRECTOR / TAGSÁGÉRT FELELŐS IGAZGATÓ

Tisztség magyar megnevezése: Tagságért felelős igazgató

Tisztség angol megnevezése: Membership director

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter tagságának megőrzéséhez, a tagság bővítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtását tűzi ki célul és minden olyan tevékenységet összefog, az elnökségen belül megtervez, megszervez és más tisztségekkel, önkéntesekkel együttműködésben végrehajt, ami a feladatkörhöz tartozik.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Tagság létszámának növelése, tagság megtartása érdekében végzett feladatok
 • Megújítási kampány megtervezése, előkészítése, végrehajtása, a kampány eredményeiről beszámoló készítése
 • Kapcsolattartás a tagokkal, tagi igények rendszeres riportálása a központ felé
 • ISACA promotálása potenciális tagoknak
 • A „nyugdíjas tagság” lehetőségének népszerűsítése a jogosult tagok között a nem megújítás alternatívájaként

2.4. CERTIFICATION DIRECTOR / MINŐSÍTÉSEKÉRT FELELŐS IGAZGATÓ

Tisztség magyar megnevezése: Minősítésekért felelős igazgató

Tisztség angol megnevezése: Certification director

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapterben az ISACA minősítéseinek gondozását és promócióját végzi.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • CPE policy promótálása
 • Szakmai események CPE értékének meghatározását és jóváhagyását végzi
 • Minősítésekről bemutató/összefoglaló cikkeket jelentet meg a chapter honlapon
 • Menedzseli az E-learning rendszert, feltölti az előadások és kvízek anyagait
 • A Minősítésekért felelős igazgató az elnök számára készít beszámolót

 

2.5. EDUCATION CHAIR / OKTATÁSI VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Oktatási vezető

Tisztség angol megnevezése: Education Chair

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter által szervezett képzéseket és előadásokat készíti elő és bonyolítja le.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • A Második Szerdai előadásokat megszervezi, összeállítja és kezeli az előadások és előadók listáját, az előadásokat moderálja
 • Összehangolja az oktatási tevékenységeket
 • Érdekes, informatív témákat ajánl és előadásokat szervez, amelyek hozzájárulnak a tagság személyes és szakmai fejlődéséhez
 • A chapter tagjait kapacitálja előadásra, panelbeszélgetésen való részvételre és/vagy workshop tartására
 • Felkéri más szakmai szervezetek (chapterek, szövetségek, műhelyek) előadóit, megszervezi az előadásokat, begyűjti az információkat
 • Elkészíti az oktatási eseményekről küldhető tájékoztatókat, híreket és szervezi azok hírlevélben, social médiában történő megjelentetését
 • Vizsgafelkészítő képzések menedzselése (felkészítő tanfolyamok szervezése), megállapodások előkészítése az oktatókkal, szerződések előkészítése aláírásra

 

2.6. PROGRAM CHAIR / PROGRAM VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Program vezető

Tisztség angol megnevezése: Program chair

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy feladata az éves rendezvények megtervezése, megszervezése, az események lebonyolítása.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Koordinálja az éves ISACA Budapest Chapter konferenciák és az ISACA Est, valamint más jelentősebb események szervezését, együttműködésben a rendezvények lebonyolítását segítőkkel
 • Előkészíti a lehetséges szponzorációkat a kiemelt eseményekre, elkészíti az esemény kiajánló dokumentumait
 • Menedzseli a szponzori igényeket, koordinálja a szponzori szerződésekben foglaltak teljesülését
 • Kezeli a szponzori megállapodásokat és előkészíti azokat aláírásra
 • Szervezi a rendezvények előadóinak megkereséséhez, meghívásához, az előadások lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, összeállítja a rendezvények programtervét
 • Moderálja és levezeti az éves rendezvényeket
 • Felelős a rendezvények jóváhagyott költségkeretek között tartásáért, az éves költségvetésben a rendezvényekre előirányzott költségek felhasználásáért és a szponzorációs vagy más kapcsolódó bevételekért

 

2.7. ACADEMIC RELATIONS / EGYETEMI KAPCSOLATTARTÓ

Tisztség magyar megnevezése: Egyetemi kapcsolattartó

Tisztség angol megnevezése: Academic relations

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy bemutatja és képviseli az egyesületet és az ISACA oktatási programját a releváns külső szervezetek felé (oktatási intézmények, kormányzati szervek, szakmai szervezetek), felkutatja az együttműködési lehetőségeket és koordinálja azok megvalósítását

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Az egyetemi és főiskolai kapcsolatok erősítésére vonatkozó tervet készít és menedzseli azt (diák és tanár célközönségnek egyaránt). Rendszeresen konzultál az Academic Advocate szerepet betöltő tagokkal, látogatja az egyetemeket, és tájékoztatja az ISACA tevékenységéről, támogatja és nyomon követi az ISACA által támogatott területeken folytatott oktatási tevékenységeket. Prezentációt készít az ISACA által az egyetemeknek és egyetemistáknak nyújtott lehetőségekről és támogatásról, támogatja a diák tagok számának növelését.
 • Bemutatja és képviseli az egyesületet a releváns kormányzati és törvényhozási képviseletek felé, tartja a kapcsolatot azok képviselőivel. Felkutatja az együttműködési lehetőségeket és koordinálja azok megvalósítását
 • Tartja a kapcsolatot a releváns szakmai szervezetekkel, felkutatja és koordinálja a potenciális kutatási lehetőségeket
 • Aktívan végzi a diák tagok felvételével, megtartásával, támogatásával kapcsolatos feladatokat, koordinálja a diákok felé irányuló kommunikációt együttműködésben a kommunikációs vezetővel

 

2.8. COMMUNICATIONS / KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Kommunikációs vezető

Tisztség angol megnevezése: Communications

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy feladata a chapter kommunikációs stratégiájának kialakítása és menedzselése, kapcsolatot tart a sajtóval: megszervezi a szükséges sajtótájékoztatókat, sajtóközleményeket készít (pl. konferencia és információbiztonsági felmérések kapcsán).

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Chapter tagjainak értesítése a chapter eseményeiről
 • A honlap menedzselése, hírek közzététele
 • Közösségi média megjelenések koordinálása (Linkedin, Facebook, stb.)
 • Havi hírlevél, email kommunikáció menedzselése
 • Szervezi a hírleveleket és a honlap témák kiosztását és karbantartását.
 • Az egyesület publikációinak megszervezése, a tagok által írt cikkek ellenőrzése, azok előkészítése a honlapon vagy közösségi médiában történő publikációra.
 • Webhelyre feltöltött tartalmak elkészítése, jóváhagyása
 • Social media felületek kezelése, tevékenységek és aktivitások végrehajtása
 • Ösztönzi a tagokat, hogy az egyesületi hírlevélbe cikkeket közöljenek
 • Menedzseli a chapter tevékenységének szakmai sajtóban történő megjelenítéseit
 • Megosztja az ISACA Global sajtóközleményeit
 • A tagok igényeinek felmérése, nyomon követése

 

2.9. MARKETING / MARKETING VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Marketing vezető

Tisztség angol megnevezése: Marketing

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy éves marketing tervet készít és menedzseli azt, koordinálja a marketing feladatokat a szakterületi felelősökkel (pl. szakmai címek promotálása, konferencia hirdetése).

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Marketing feladatok végrehajtásának koordinálása az elfogadott éves marketing terv alapján
 • Támogatja a rendezvények szervezését és a szponzori tevékenységeket
 • Felelős a chapter eseményeinek marketingjéért
 • Marketing Assistance Program (MAP) pályázatot beadja minden év decemberében
 • Marketing Storefront rendeléseket intézi évente

 

3. SUPERVISORY BOARD / FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (3 FŐ)

Tisztség magyar megnevezése: Felügyelő bizottság

Tisztség angol megnevezése: Supervisory board

A tisztségviselő elnökségi tag? Nem

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A felügyelő bizottság 3 főből áll, a testület rendszeresen felülvizsgálja az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, amelyről az elnökség és a tagság számára jelentést készít. A felügyelő bizottság tagja lehetőség szerint részt vesz az elnökségi üléseken, ezzel segítve az Egyesület munkáját.

 

A tisztséghez tartozó feladatok:

 • Egyesület éves pénzügyi beszámolójának felülvizsgálata
 • Gondoskodik az Egyesület törvényes működésének feltételeiről, végzi az Alapszabályban meghatározott feladatait
 • Éves jelentés készítése