ISACA Magyarországi Egyesület

ISACA Magyarországi Egyesület

Az ISACA Magyarországi Egyesület a nemzetközi ISACA (Information Systems Audit and Control Association) magyarországi szakmai szervezete. Az Egyesületet 1991-ben alakítottuk, jelenleg 500 főnél is több, kizárólag természetes személy tagja van (Alapszabályunk szerint nem lehetséges vállalati csak személyes tagság), akik az ipari-, a pénzügyi- és a szolgáltató vállalatok IT vezetői, üzemeltetői, biztonsági szakemberei és ellenőrei illetve a téma iránt érdeklődő szakemberek, valamint magánemberek. Non-profit szervezetként működünk, feladatainkat fizetett alkalmazott nélkül, kizárólag tagjaink önkéntes munkájával látjuk el. Egyesült Államokbeli anyaszervezetünk több mint négy évtizedes múltra tekint vissza és világszerte 140.000 tagot számlál.

Céljaink

 • a tagok számára szakmai fórumot nyújtani a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok kicserélésére és hasznosítására, az információs rendszerek kontroll környezetének kialakítási, irányítási és ellenőrzési módszereinek területén
 • az ISACA által kiadott minősítések szakmai és hivatalos elismertetése
 • elősegíteni a tagok hazai és nemzetközi szakmai életbe történő bekapcsolódását
 • lehetőséget teremteni a tagok számára hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására
 • szakmai ajánlások kialakítása, honosítása, folyamatos fejlesztése a magyar törvényalkotók ez irányú munkájának elősegítésére
 • etikai szabályok honosítása, folyamatos fejlesztése, különös tekintettel az összeférhetetlenség és a függetlenség követelményeire
 • tudatosítani az információs rendszerek irányításának, biztonságának és ellenőrzésének fontosságát mind a szűkebb szakmai közvélemény, mind pedig társadalom egésze számára
 • elősegíteni a vonatkozó jogszabályok magas szakmai színvonalának megteremtését, azok betartását
 • szakmai követelmények felállításával védeni a tagok, az ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vevő megbízók és a társadalom egészének érdekeit
 • elősegíteni a szakmai továbbképzést, hazai és nemzetközi szakmai minősítések megszerzését
 • közreműködni a szakmai oktatások tananyagának, tematikájának kidolgozásában
 • elősegíteni, fejleszteni és ösztönözni a szakma magyarországi elterjedését, megbecsülését
 • elősegíteni a szakmai szolgáltatások minőségének javítását, biztosítását
 • elősegíteni a számítógépes és azzal támogatott bűnözés visszaszorítását

Tevékenységünk

 • Az információbiztonsági és ellenőrzési szakma világszerte elismert tanúsítványaihoz szükséges tudás és ismeretanyag fejlesztése, oktatása és a pályázók felkészültségének ellenőrzése.
 • szakmai és etikai szabályok honosítása és őrködés annak betartása felett
 • szakmai és etikai standardok, ajánlások publikálása
 • a szakma és a tagok érdekeinek képviselete
 • kutatás és kutatási eredmények hasznosítása
 • angol nyelvű szakirodalom és ajánlásrendszerek magyar nyelvre fordítása
 • szakmai ügyekben javaslatok, állásfoglalások megfogalmazása és közzététele
 • konferenciák, oktatások, továbbképzések szervezése
 • egyesületi honlap és egyéb kommunikációs csatornák kiépítése és működtetése
 • nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása hasonló profilú külföldi szervezetekkel
 • szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása a társszakmákat és társtudományokat képviselő szervezetekkel
 • szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása a jogalkotó és felügyeleti szervekkel, hatóságokkal és egyéb közintézményekkel

Terveink

Egyetemi kapcsolatok bővítése.

A szervezet alapjainak, elfogadottságának és tagságának szélesítése érdekében fel kell vennünk a kapcsolatot legalább a legnagyobb magyar egyetemi centrumok (legalább 5, Budapesten kívüli) releváns informatikai centrumainak vezetőivel és - előre kidolgozott - ajánlatot kell tennünk nekik az együttműködés érdekében; E vezetőket és IT biztonsággal foglalkozó kollégáikat be kell vonnunk az egyesületi működésbe, konferenciáinkon való részvételbe. Az ISACA minősítések megszerzését támogatnunk kell a köreikben. Az együttműködő partnerintézmények hallgatóinak tanulmányi keretszerződés keretében, általunk finanszírozott rendszerrel, a partnerintézmények személyi állományának mentorálasával olyan karrierlehetőséget kell adnunk, amely vonzóvá teszi mind a programban való részvételt, mind az ISACA minősítések valamelyikének megszerzését, mind pedig az ISACA egyesületi tagságot.

Diáktagsági program indításával, egyfajta mentori rendszerben a jövő nemzedékek bevonása a szakmai közösség életébe.

Erre a nemzetközi ISACA is lehetőséget ad a normál tagságnál jóval olcsóbb diák tagdíjon keresztül. Előnye, hogy biztosítjuk az utánpótlást Egyesületünknek és a fiatalokat bevonjuk munkánkba.

Létező minősítéseink hivatalos elfogadtatása.

Legalább OKJ/szakmérnök/stb szintre emeljük a létező CISA / CISM / CGEIT /CRISC minősítéseket, ami már lehet explicit feltétel alkalmazásnál. Távlati célunk, hogy több nyugat-európai országhoz hasonlóan, ahol létezik MSc IT Audit képzés, az informatikai audit Magyarországon is bekerüljön az egyetemi tananyagba is. Törvényi szabályozásba emeljük az ISACA által biztosított szakmai minősítéseket, mint adott feladatokhoz szükséges követelményt.

Tovább növelni az Egyesület létszámát.

Minél több szakembert megnyerni arra, hogy csatlakozzon az Egyesülethez és ennek keretében végezzen szakmai munkát.

Tovább erősíteni az Egyesületen belüli szakmai munkát.

Szakmai közösség és műhely, valamint a hozzá tartozó holdudvar létrehozása, összekovácsolása. A havi szakmai és az éves egyszeri konferencia mellett, további külföldi és magyar szakemberek által támogatott magas színvonalú, naprakész információkat átadó szakmai előadások, konferenciák szervezése, amelyek segítenek az egyesület céljainak artikulálásában, támogatják a célközösség elérését és az egyesület köré gyűjtését. További szakmai tanulmányok, cikkek, könyvek kiadása az egyesület égisze alatt a fentiekkel együtt segíthetik a kívánt célok elérését, adott témában szakmai munkacsoportok kialakítása.

Kapcsolat a kormányzattal.

El szeretnénk érni, hogy kormányzati szinten is számítsanak az Egyesület és tagjaink munkájára. Már most is vannak a kormányzatban dolgozó tagjaink és jelenleg is részt veszünk az NGM Belső Kontroll bizottságában illetve véleményeztük a Digitális Cselekvési Tervet.

Külföldi kapcsolatok erősítése.

A rendszeresen megtartani tervezett külföldi és magyar szakemberek által támogatott magas színvonalú, naprakész információkat átadó szakmai előadások, konferenciák segítenek az egyesület céljainak artikulálásában, támogatják a célközösség elérését és az egyesület köré gyűjtését. 2010-ben itt volt az EUROCACS az ISACA legnagyobb évente megrendezésre kerülő szakmai rendezvénye. Tervezzük, hogy a közép-kelet európai térség szakembereinek is legalább évente egy konferenciát szervezzünk.

Honlap fejlesztés.

Szintén a szakmai közösség szervező funkciót tartjuk a leginkább hangsúlyosnak a weblapunk rekonstrukciójával és üzemeltetési, tartalom szervezési feladatainak kiszervezésével és üzleti alapokra helyezésével kapcsolatban.

További vidéki tagszervezetek létrehozásának támogatása.

Mivel Budapest kizárólagos szereppel bír, a vidéki egyetemi városok bevonása alapvető érdekünk. A szakmai és tagsági utánpótlás gyérnek nevezhető, tagjaink 10%-a aktív, 30% van egyáltalán “jelen” az Egyesületben. Akadémiai kapcsolataink a vizsgafelkészítő tanfolyamokat végző intézményekre terjednek ki kizárólag.

Alapszabály

Az ISACA Budapest Chapter 2018. évben elfogadott Alapszabálya: ISACA_alapszabaly_180214.pdf