MinősítéseinkCISA_horizontal_CMYK-notag.png

1978 óta a Certified Information Systems Auditor program az informatikai auditorok, az ellenőrzési és biztonsági szakemberek körében a szakértelem és elkötelezettség értékmérője lett. A CISA minősítés megszerzése hozzájárul az IT audit, az ellenőrzés és biztonság szakembereinek szakmai elismertségéhez, mert a CISA program azokat minősíti, akik demonstrálni tudják hozzáértésüket a manapság olyannyira keresett szakterületen. A munkáltatók felvételnél előnyben részesítik és igyekeznek megtartani azokat a munkatársakat, akik képesek a minősítést megszerezni és megtartani. Magyarországon kb. 350 szakember rendelkezik CISA minősítéssel, míg nemzetközi szinten kb. 130.000 fő.

https://www.isaca.org/credentialing/cisa


CISM_horizontal_CMYK-notag.png
A Certified Information Security Manager program az információbiztonsággal foglalkozó szakemberek minősítő programja, mindazok számára elengedhetetlen, akik az Információbiztonsággal kapcsolatos szerepkörben dolgoznak. A CISM minősítés megszerzése hozzájárul az információbiztonsági szakembereinek szakmai elismertségéhez, mert a CISM program azokat minősíti, akik demonstrálni tudják hozzáértésüket a manapság olyannyira keresett szakterületen. A munkáltatók felvételnél előnyben részesítik és igyekeznek megtartani azokat a munkatársakat, akik képesek a minősítést megszerezni és megtartani. Magyarországon kb. 180 szakember rendelkezik CISM minősítéssel, míg nemzetközi szinten kb. 32.000 fő.

https://www.isaca.org/credentialing/cismCRISC_horizontal_CMYK-notag.png
A Certified in Risk and Information Systems Control minősítés a megszerezhető legfiatalabb minősítés, 2010 óta elérhető. Folyamatosan növekszik a népszerűsége, mivel a kockázatarányos működést egyre több szervezet tekinti prioritásnak és ez a minősítés ennek elérését, fenntartását és bizonyítását célozza. Azoknak az informatikai és műszaki szakembereknek tervezték, akik a kockázatelemzés, kockázatmenedzselés és kockázatkezelés területén dolgoznak más szakterületekkel együttműködésben. Magyarországon kb. 60 szakember rendelkezik CRISC minősítéssel, míg nemzetközi szinten kb. 20.000 fő.  

https://www.isaca.org/credentialing/crisc


CGEIT_horizontal_CMYK-notag.png
A Certified in the Governance of Enterprise IT olyan szakemberek minősítését szolgálja, akik egyaránt tapasztalattal és kiemelkedő ismeretekkel rendelkeznek a szervezeti menedzsment, informatikai vezetési, tanácsadási, fejlesztési, üzemeltetési, valamint a biztonsági szolgáltatások terén. A CGEIT tanúsítvány birtokosa kompetens szakértőként biztosítja, hogy a stratégiai célok a szervezet informatikai adottságaival és lehetőségeivel összeegyeztetve kerüljenek megvalósításra. Miután egyre nagyobb az ISACA tanúsítványok elismertsége, ezzel nem csak a szolgáltató szervezet rangját emeli, de értékközvetítő szerepet játszik a szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok intézmények felé is. Magyarországon kb. 20 szakember rendelkezik CGEIT minősítéssel, míg nemzetközi szinten kb. 7.000 fő.

https://www.isaca.org/credentialing/cgeit


CSXp_logo_RGB.png

A CSX Cybersecurity Practioner Certification (CSX-P) egy viszonylag új minősítés az ISACA életében, de 2016-ban az SC Magazine az egyetlen átfogó kiber-biztonsági minősítésként értékelte ezt a tanúsítványt.  A CSX-P négy tudás területen vizsgálja a jelöltek képességeit. A vizsga csak angol nyelven tehető le egy 60 perces időkereten belül. Előfeltétele, hogy a jelölt vagy rendelkezzen CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CPTO, CSX Cybersecurity Fundamentals Certificate, CEH, ECSA, LPT, GCIH, OSCP, GPEN, CySA+, CISSP minősítések valamelyikével vagy legyen hároméves igazolt gyakorlata a kiberbiztonság öt fő területén (azonosítás, védelem, észlelés, válaszadási képesség, visszaállítás).


CSX_fundamentals_logo-01.jpg
CSX Cybersecurity Fundamentals Certificate alapminősítés olyan szakértőknek való, akik igazolni kívánják, hogy a kiber-biztonság területén jártasak az alapfogalmak, a hálózattervezési alapelvek és biztonsági eszközök, az új védelmi technológiák és az incidenskezelés területén. A vizsga on-line, ellenőrzött körülmények között tehető le, és 75 db többszörös feleletválasztós kérdésből áll. 1.jpg

CSX Cybersecurity Technical Foundations Certificate minősítés-sorozat elsősorban technikai/műszaki beállítottságú és képzettségű szakembereknek szól. Három vizsga teljesítésével érhető el ez a minősítés:

  • CSX Packet Analysis Exam (CPAC) – kétórás on-line vizsga
  • CSX Network Application and Configuartion Exam (CNAC) - kétórás on-line vizsga
  • CSX Linux Assessment and Configuration Exam (CLAC)  - kétórás on-line vizsga

https://www.isaca.org/credentialing/csx-pCDPSE_logo_RGB.jpg

A CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer) azok számára lehet izgalmas, akik GDPR-hoz köthető mérnöki szakértői tevékenységet végeznek, olyan biztonsági megoldásokon dolgoznak, melyek a személyes adatok biztonságát kívánják erősíteni, bizonyítani szeretnék jártasságukat a személyes adatok védelme területén és érdeklődnek a személyes adatok védelmét szolgáló technikák és technológiák iránt!

https://www.isaca.org/credentialing/cdpseisaca-cobit-official-2019.jpg

COBIT Bridge Program

Ez a minősítési program azoknak szól, akik korábban már vizsgáztak a COBIT 5-ből és most szeretnék a vizsgájukat COBIT 2019-re frissíteni. Egy egynapos tréning programot kínál az ISACA a különbségek bemutatására (előfeltétel a COBIT 5 vizsga korábbi letétele), majd egy szokásos ellenőrzött körülmények közötti vizsga következik 20 többszörös felelettválasztós kérdéssel 40 perc alatt, ahol a megfelelőség kritériuma 75 % vagyis 15/20 jól megválaszolt kérdés.

COBIT 2019 Foundation Exam

Az új COBIT-hoz, új alapvizsga is tartozik. Nem igényel előismeretet, de a COBIT 2019 4 könyvéből kettőnek az ismeretére épül (Introduction and Methodology, Governance and Management Objectives). A vizsga 8 tudásterületen 75 kérdésből áll és 120 perc áll rendelkezésre. Minden kérdés egyszeres választós kérdés 3 opcióból és 65 %-ot kell minimum elérni.

COBIT 2019 Design and Implementation Exam

Ennek a vizsgának előfeltétele a COBIT2019 alapvizsga és a 4 könyv mindegyikét lefedi, tehát a Foundation vizsgához képest a Design Guide és az Implementation Guide is része a tananyagnak. A vizsga hét tudásterülethez köthető 60 feleletválasztós kérdéssel és 180 perc áll rendelkezésre, hogy a minden esetben négy opciót tartalmazó kérdések (egy helyes válasz) legalább 60 %-át jól megfelelje a jelölt.

https://www.isaca.org/resources/cobitCybersecurityAudit-Logo.jpg

Cybersecurity Audit program olyan szakembereknek szól, akik auditokat hajtanak végre akár saját cégüknél (belső audit), akár külső partnereknél (beszállítói és tanúsító auditok). A vizsga on-line, 120 perces és négy tudásterületet vizsgál 75 db feleletválasztós kérdéssel, és legalább 65 %-ot kell a jelöltnek elérnie. A 4 tudás terület (domain): kibervédelmi technológiai témakörök, az auditok szerepe, irányítás és működtetés.

https://www.isaca.org/credentialing/cybersecurity%20audit%20certificate