KÖZGYŰLÉS 2022

KÖZGYŰLÉS EREDMÉNYE

2022. március 9-én megrendezésre került az ISACA Magyarországi Egyesületének közgyűlése. A közgyűlés határozatképes volt, amelyen a tagok megszavazták az alapszabály módosítását és elfogadták az elnöki, pénzügyi, FB, EB beszámolókat. A tisztújítás keretében az ISACA budapesti tagozata a következő pozíciókra választott tisztségviselőket:

Elnök:
Horváth Pál 

Elnökségi tagok:
Biró Gergely
Kós Tamás
Mészáros Norbert
Szabó Zsolt Mihály
Szeiler Andrea
Tarján Gábor

Felügyelő Bizottsági tagok:
Kirner Attila
Ragó István
Szabolcs András


KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Tagtársak!

  

Az ISACA Magyarországi Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) az éves közgyűlését online formában 2022. március 9-én (szerdán) 16.45-kor tartja.

Helyszín: TEAMS értekezlet + Egyesületonline.hu

Belépéshez szükséges linkek:

https://cpe.isaca.hu/conference/open/fgbOph0VsaB24AYcuoSj6CvCBf5CSOL7fJOuY2rMaONZKOpiov

https://egyesuletonline.hu/

 

Amennyiben a meghirdetett időpontra nem jelenik meg a szavazásra jogosultak min. 50,1%-os részaránya, úgy a közgyűlés határozatképtelen lesz. Erre az esetre a meghirdetett közgyűlés megismételt közgyűlési időpontja 2022. március 9-én (szerdán) 17.00 óra.

Helyszín: TEAMS értekezlet + Egyesületonline.hu

Belépéshez szükséges linkek:

https://cpe.isaca.hu/conference/open/fgbOph0VsaB24AYcuoSj6CvCBf5CSOL7fJOuY2rMaONZKOpiov

https://egyesuletonline.hu/

 

Az elektronikus közgyűlésen a résztvevők két (böngészőből használható) alkalmazás együttes használatával vehetnek részt: a TEAMS értekezletben történnek az előterjesztések és a beszámolók, míg az Egyesületonline.hu alkalmazásban a szavazások folyamata és az esemény adminisztratív vezetése zajlik majd. Az Egyesületonline.hu közgyűlési moduljának használati útmutatója elérhető az alábbi oldalon.

Kérjük, hogy az Egyesületonline.hu felületre a közgyűlést megelőzően lépj be felhasználóneveddel és ismerd meg a rendszer használatát. A belépési információkat rövidesen küldjük.

 

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a közgyűléshez kapcsolódó további információkról elektronikus kommunikációs csatornáinkon fogunk tájékoztatni. A közgyűléssel kapcsolatos hivatalos kommunikáció helye a honlapunk, továbbá kérjük fokozottan figyeld emailjeinket és a hírleveleket. A közgyűlésen való részvételedre feltétlenül számítunk!

Napirend:

 1. Közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők) megválasztása
 2. Alapszabály szöveg törvényszéki korrekció elfogadása, szavazás
 3. Elnöki beszámoló, szavazás
 4. Etikai Bizottsági beszámoló, szavazás
 5. Felügyelő Bizottsági beszámoló, szavazás
 6. 2021. évi gazdasági beszámoló, éves beszámoló elfogadása, szavazás
 7. 2022. évi tervek és költségvetés, szavazás
 8. Tisztújítás: a mandátumok lejárta miatt az Elnök (1 fő), az Elnökségi tagok (6 fő) és a Felügyelő Bizottság tagjainak (3 fő) megválasztása

 

Alább olvasható, hogy mik a lehetséges pályázható tisztségek, illetve azokhoz milyen feladatkörök, elvárások tartoznak. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a következőket:

 • rövid bemutatkozás (legfeljebb 500 karakter)
 • mely tisztségre pályázol (tisztség megnevezése)
 • miért vagy alkalmas a tisztség betöltésére (legfeljebb 500 karakter)
 • nevezz meg 2 db új eredményt, amelyet megválasztásod esetén az adott tisztség keretein belül hozzátennél az eddigiekhez (legfeljebb 500 karakter)

 

A szakmai pályázatot küldd az fb@isaca.hu email címre, amelyeket a beérkezés szerint honlapunkon publikálunk.

A 2021. évről szóló éves beszámoló hamarosan elérhető lesz a weboldalon.

Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Horváth Pál

elnök

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZ ISACA BUDAPEST CHAPTERBEN BETÖLTHETŐ TISZTSÉGEK ÉS FELADATAI:

 

 1. CHAPTER PRESIDENT / ELNÖK (1 FŐ)

Tisztség magyar megnevezése: Elnök

Tisztség angol megnevezése: Chapter President

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter működtetéséhez és nemzetközi kapcsolataihoz kapcsolódó feladatok végrehajtását tűzi ki célul és minden olyan tevékenységet összefog, a chapteren belül megtervez, megszervez és más tisztségekkel, önkéntesekkel együttműködésben végrehajt, ami a feladatkörhöz tartozik.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • A Budapest Chapter stratégiájának megalkotását kezdeményezi és támogatja, a stratégia céljainak megvalósítását végrehajtja
 • A chapter vezetése, stratégiai irányítása, működésének támogatása
 • A szervezet és az egyesület vezető tisztségviselőként történő képviselete, együttműködés az egyesület jogászával, könyvelőjével és felügyelő bizottságával
 • A tisztségviselők és önkéntesek munkájának támogatása, elősegítése,
 • Az elnökség kétéves működésének megszervezése (koordinálja az elérendő célok megtervezését, figyelemmel kíséri és biztosítja a megvalósulásukat
 • Rendszeres elnökségi ülések megszervezése és vezetése
 • Az elnökségi döntések végrehajtásának menedzselése
 • Közgyűlések előkészítése, megszervezése, végrehajtása (elnöki beszámoló megtartása és a következő év terveinek bemutatása)
 • Felügyeli a chapter alkalmazásában álló munkavállalókat (ha van ilyen)
 • Webhelyre feltöltött tartalmak jóváhagyása
 • Tagok toborzása a chapter elnökségébe
 • Éves riportálási kötelezettség az ISACA központ felé 1. BOARD MEMBER / ELNÖKSÉGI TISZTSÉGEK (6 FŐ)
  6 db elnökségi tag tisztségviselő az alábbi 9 db feladatkörre vonatkozóan jelezheti érdeklődését. A feladatok végleges összetételét és elosztását az elnökség határozza meg.  2.1. SECRETARY / TITKÁR

Tisztség magyar megnevezése: Titkár

Tisztség angol megnevezése: Secretary

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a board munkáját támogatja a feladatainak végrehajtásában.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Elnökségi ülések előkészítése
 • Emlékeztetőinek elkészítése
 • Az Egyesületi dokumentumok tárolása és karbantartása (papír és elektronikus egyaránt)
 • Részvétel az éves beszámolók előkészítésében
 • A titkár az elnök számára készít beszámolót
 • Adatvédelmi feladatok 
 • ISACA Sharepoint kezelése  2.2. TREASURER / KINCSTÁRNOK

Tisztség magyar megnevezése: Kincstárnok

Tisztség angol megnevezése: Treasuser

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy az egyesület pénzügyeinek kezeléséért felelős.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Kapcsolattartás a könyvelővel
 • Rendelkezés az Egyesületi számla felett (bejövő számlákat és költségelszámolásokat határidőre történő kifizetése, a kimenő számlák kiegyenlítésének figyelemmel kísérése)
 • Éves pénzügyi terv készítése
 • Havi pénzügyi beszámolók elkészítése
 • Az Egyesület likvid pénzügyi helyzetének biztosítása
 • A könyveléshez szükséges dokumentumok gyűjtése és eljuttatása a könyvelőhöz
 • Számlázás menedzselése
 • Éves pénzügyi beszámolók elkészítése
 • Adóbevallás
 • A kincstárnok az elnök számára készít beszámolót
 • Éves Audit Verification Letter beküldése az ISACA központ felé  2.3. MEMBERSHIP DIRECTOR / TAGSÁGÉRT FELELŐS IGAZGATÓ

Tisztség magyar megnevezése: Tagságért felelős igazgató

Tisztség angol megnevezése: Membership director

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter tagságának megőrzéséhez, a tagság bővítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtását tűzi ki célul és minden olyan tevékenységet összefog, az elnökségen belül megtervez, megszervez és más tisztségekkel, önkéntesekkel együttműködésben végrehajt, ami a feladatkörhöz tartozik.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • A Budapest Chapter stratégiai céljainak megvalósítása
 • Tagság létszámának növelése érdekében végzett feladatok
 • Megújítási kampány megtervezése, előkészítése, végrehajtása, a kampány eredményeiről beszámoló készítése
 • Rendszeres tagsági statisztika készítése és megküldése az elnökségnek
 • Az adatvédelmi irányelvek fenntartása az ISACA irányelvei és a helyi előírások szerint (pl.GDPR)
 • Együttműködik a titkárral, oktatási és/vagy programbizottságokkal/elnökökkel egy felmérés létrehozása érdekében, amely segít felmérni a tagok igényeit.
 • Kapcsolattartás a tagokkal és az ISACA Chapter Relations Teammel, tagi igények rendszeres riportálása a központ felé
 • ISACA promotálása potenciális tagoknak
 • Válaszol a tagsággal kapcsolatos beérkezett kérdésekre
 • A „nyugdíjas tagság” lehetőségének népszerűsítése a jogosult tagok között a nem megújítás alternatívájaként  2.4. CERTIFICATION DIRECTOR/ MINŐSÍTÉSEKÉRT FELELŐS IGAZGATÓ

Tisztség magyar megnevezése: Minősítésekért felelős igazgató

Tisztség angol megnevezése: Certification director

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter az ISACA minősítéseinek promócióját végzi. A Minősítések munkacsoport felkészítő kurzusokat szervez az ISACA minősítő vizsgáira, illetve COBIT oktatási tevékenységeket végez. A munkacsoport vezetője összefogja a fenti tevékenységeket, biztosítja, hogy azok a tervezett költség és időkeretbe beleférjenek. Kezeli a kurzusok végrehajtásához szükséges szerződéseket.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • CPE policy promótálása
 • Szakmai események CPE értékének jóváhagyását végzi
 • Minősítésekről bemutató/összefoglaló cikkeket jelentet meg a chapter honlapon
 • Vizsga felkészítő CISA/CISM/CGEIT/CRISC képzések és vizsga menedzselése (felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsga jelentkezés kezelése)
 • A CSX minősítésekkel kapcsolatos vizsga felkészítő képzések és vizsga menedzselése (felkészítő tanfolyamok szervezése, megtartása, vizsga jelentkezés kezelése)
 • Koordinálja a CobiT-tal kapcsolatos tevékenységeket
 • A Minősítésekért felelős igazgató az elnök számára készít beszámolót  2.5. EDUCATION CHAIR/ OKTATÁSI VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Oktatási vezető

Tisztség angol megnevezése: Education Chair

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy a chapter által szervezett előadásokat készíti elő és bonyolítja le.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Az alelnök segítségével havi témalistát dolgoz ki és éves oktatási budge-t állít össze, amit az elnökség elé terjeszt
 • Összehangolja az oktatási bizottság tevékenységét
 • Érdekes, informatív témákat ajánl és előadásokat szervez, amelyek hozzájárulnak a tagság személyes és szakmai fejlődéséhez
 • A chapter tagjait kapacitálja előadásra, panelbeszélgetésen való részvételre és/vagy workshop tartására
 • Felkéri más szakmai szervezetek (chapterek, szövetségek, műhelyek) előadóit, megszervezi az előadásokat, begyűjti az információkat  2.6. PROGRAM CHAIR/ PROGRAM VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Program vezető

Tisztség angol megnevezése: Program chair

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy feladata az oktatások és második szerdai előadások menedzselése, éves oktatási terv készítése, oktatási szerződések előkészítése (együttműködési, CPE stb.), oktatások értékelő lapjainak kiértékelése, az Egyesület által kiadandó CPE pont nyilvántartás vezetése. Megtervezi a munkacsoport éves tevékenységét, és annak költségvetését, együttműködik a Kommunikáció és marketing munkacsoport vezetőjével az egyes programok és események promotálásával kapcsolatban.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Koordinálja a havi ISACA konferenciák szervezését.
 • A második szerdai előadások menedzselése, egyéb szemináriumok, workshopok szervezésének koordinációja
 • Társadalmi események szervezése, kapcsolódó szponzoráció menedzselése.  2.7. ACADEMIC RELATIONS/ EGYETEMI KAPCSOLATTARTÓ

Tisztség magyar megnevezése: Egyetemi kapcsolattartó

Tisztség angol megnevezése: Academic relations

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy bemutatja és képviseli az egyesületet a releváns külső szervezetek felé (oktatási intézmények, kormányzati szervek, szakmai szervezetek), felkutatja az együttműködési lehetőségeket és koordinálja azok megvalósítását

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Az egyetemi és főiskolai kapcsolatok erősítésére vonatkozó tervet készít és menedzseli azt (diák és tanár célközönségnek egyaránt). Rendszeresen konzultál az Academic Advocate szerepet betöltő tagokkal, látogatja az egyetemeket, és tájékoztatja az ISACA tevékenységéről, támogatja és nyomon követi az ISACA által támogatott területeken folytatott oktatási tevékenységeket. Prezentációt készít az ISACA által az egyetemeknek és egyetemistáknak nyújtott lehetőségekről és támogatásról, támogatja a diák tagok számának növelését.
 • Bemutatja és képviseli az egyesületet a releváns kormányzati és törvényhozási képviseletek felé, tartja a kapcsolatot azok képviselőivel. Felkutatja az együttműködési lehetőségeket és koordinálja azok megvalósítását.
 • Tartja a kapcsolatot a releváns szakmai szervezetekkel, felkutatja és koordinálja a potenciális kutatási lehetőségeket. Koordinálja az Információbiztonsági Felmérés elkészítését, gondoskodik róla, hogy az ISACA kutatási eredményei eljussanak a tagsághoz.  2.8. COMMUNICATIONS/ KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Kommunikációs vezető

Tisztség angol megnevezése: Communications

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy feladata a chapter kommunikációs stratégiájának kialakítása és menedzselése.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Chapter tagjainak értesítése a chapter eseményeiről
 • Felelős a chapter belső kommunikációjáért, ideértve a hírleveleket is
 • Ösztönzi a tagokat, hogy egyesületi kiadványba cikkeket közöljenek
 • Ösztönzi a chapter tevékenységének helyi sajtóvisszhangját
 • Megosztja az ISACA Global sajtóközleményeit  2.9. MARKETING/ MARKETING VEZETŐ

Tisztség magyar megnevezése: Marketing vezető

Tisztség angol megnevezése: Marketing

A tisztségviselő elnökségi tag? Igen

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A tisztség ellátását végző személy éves marketing tervet készít és menedzseli azt, koordinálja a marketing feladatokat a szakterületi felelősökkel (pl. szakmai címek promotálása, konferencia hirdetése), kapcsolatot tart a sajtóval: megszervezi a szükséges sajtótájékoztatókat, sajtóközleményeket készít (pl. konferencia és információbiztonsági felmérés kapcsán).
A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • A honlap menedzselése, kapcsolattartás a honlap karbantartásra szerződött szolgáltatóval, részére feladatok allokálása, a szolgáltató után második eszkalációs szint biztosítása, a honlap szerződés karbantartása, közösségi média megjelenések koordinálása (Facebook, Twitter, LinkedIn, stb.), email kommunikáció menedzselése
 • Szervezi a hírleveleket és a honlap témák kiosztását és karbantartását.
 • Az egyesület publikációinak megszervezése, a tagok által írt cikkek ellenőrzése, azok előkészítése a honlapon vagy közösségi médiában történő publikációra.
 • Marketing feladatok végrehajtásának koordinálása az elfogadott éves marketing terv alapján
 • Felméri a szponzori lehetőségeket
 • Kapcsolattartóként szolgál a szponzorok és a chapter között
 • Felelős a chapter eseményeinket marketingjéért, a médiával való kapcsolattartásért, tudósít a chapter eseményeiről
 • Marketing Assistance Program (MAP) pályázatot beadja minden év decemberében
 • Marketing Storefront rendeléseket intézi évente

 

 1. SUPERVISORY BOARD/ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (3 FŐ)

Tisztség magyar megnevezése: Felügyelő bizottság

Tisztség angol megnevezése: Supervisory board

A tisztségviselő elnökségi tag? Nem

A tisztség elsődleges céljai, felelősségi köre, feladatai: A felügyelő bizottság 3 főből áll, a testület negyedévente felülvizsgálja az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, amelyről az elnökség és a tagság számára jelentést készít. A felügyelő bizottság 1 tagja mindig részt vesz az elnökségi üléseken, ezzel segítve az Egyesület munkáját.

A tisztség felelősségi köre, feladatai:

 • Egyesület éves pénzügyi beszámolójának felülvizsgálata
 • éves jelentés készítése